TIN TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2020-2021

5/17/2021 5:37:37 AM

Với phương châm hành động: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chất lượng, đổi mới, yêu thương, an toàn, tôn trọng”, Trường THPT Lê Quý Đôn là môi trường giáo dục hàng đầu đào tạo ra những học sinh tốt về đạo đức, giỏi về trí lực, mạnh khỏe về thể chất, có kỹ năng sống tốt; là nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 86/TB-THPT LQĐ

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                         Bố Trạch, ngày 15 tháng 5 năm 2021

            THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp 10 trường THPT năm học 2021 - 2022

            Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 PT dân tộc nội trú, lớp 10 GDTX trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2021 - 2022; Công văn số 1563/HD-SGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022, Trường THPT Lê Quý Đôn thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 như sau:

            1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến 12 lớp, 540 học sinh.

            2. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển với xét tuyển

            3. Điểm xét tuyển: = Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Văn + Tổng điểm rèn luyện và học tập 4 năm ở THCS + Điểm ưu tiên (nếu có).

            4. Đăng ký tuyển sinh: Mỗi học sinh được đăng ký theo nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2).

            4.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh (Thực hiện theo Hướng dẫn số 1563/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Quảng Bình)

            4.2. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh: tại trường TH và THCS, THCS nơi học sinh đang học hoặc đã học; văn phòng trường THPT Lê Quý Đôn (đối với HS học ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình).

            5. Hồ sơ dự tuyển

            5.1. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 (Thực hiện theo Hướng dẫn số 1563/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Quảng Bình)

            5.2. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: sau khi trường công bố dự kiến kết quả trúng tuyển.

            6. Thời gian thi tuyển: Ngày 07, 08/6/2021. Thông báo kết quả tuyển sinh: 02/7 - 06/7 (niêm yết tại bảng tin nhà trường, trên Website http://thptlequydon-qb.edu.vn).

            7. Chế độ thu hút của Trường THPT Lê Quý Đôn

            - Trao 5 suất học bổng cho HS trúng tuyển lớp 10 đạt điểm cao nhất (3 - 5 triệu đồng/suất); HSG VH cấp quốc gia: giải Nhất 5 triệu đồng, Nhì 4 triệu đồng, Ba 3,5 triệu đồng, KK 3 triệu đồng; HSG VH cấp tỉnh: giải Nhất 3 triệu đồng, Nhì 2 triệu đồng, Ba 1 triệu đồng, KK 500 ngàn đồng (những HS đạt được nhiều loại học bổng thì được xét tặng mức cao nhất):.

             - Trao học bổng cho HS đạt các giải văn nghệ, TDTT, KHKT cấp quốc gia, cấp tỉnh (500.000 - 1.500.000 đồng/suất). Hỗ trợ kinh phí học tập cho HSG giỏi có hoàn cảnh khó khăn (4 - 6 triệu đồng/HS/năm). Đặc biệt những HS xuất sắc sẽ được nhận rất nhiều học bổng cao quý với mức 10 triệu đồng/suất. Hằng năm, nhà trường trao 200 - 300 triệu đồng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

                Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng nhà trường theo số điện thoại: 0232.3863358 (DĐ: 0888218456).

          Nơi nhận:

              - Các trường TH và THCS, THCS;

               - Lưu VT.

         HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

 

         Nguyễn Nhật Lệ

 

Những tệp tin đính kèm: