THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ...

Với phương châm hành động: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chất lượng, đổi mới, yêu thương, ... Xem thêm

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, đang tổ chức các hoạt động thiết thực ... Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Nghị định Số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý và sử dụng pháo Nghị ... Xem thêm

Sông Gianh quê tôi

Trong hàng trăm con sông lớn nhỏ chảy qua đất Việt thì sông Gianh là sông duy ... Xem thêm