KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2021-2022

10/12/2021 9:58:00 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày  11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

11/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

- 16h: Họp Hội đồng sư phạm (họp trực tuyến)

Đ/c Thương

 

Ba

12/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

13/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương 

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ

 

Năm

14/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Sáu

15/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Bảy

16/10

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

CN

17/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thông báo: