KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2021-2022

10/6/2021 5:38:27 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày  04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

04/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB
 • 14h: đ/c Lệ họp trực báo ở Sở

Đ/c Thương

 

Ba

05/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

06/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ

 

Năm

07/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Sáu

08/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Bảy

09/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

CN

10/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thông báo: