KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021)

8/23/2021 5:10:19 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày  23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

23/8

Sáng

 • 7h30: Họp tổ CM, tập huấn xây dựng ma trận đề, đặc tả và đề kiểm tra, đánh giá định kì theo định hướng phát triển phấm chất và năng lực học sinh.
 • 11A11 trực hè

Đ/c Mơ

 

Chiều

 • 14h: Tổ CM tổ chức tập huấn xây dựng ma trận đề, đặc tả và đề kiểm tra, đánh giá định kì theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Đ/c Mơ

 

Ba

24/8

Sáng

 • 11A12 trực hè
 • 7h30: K10 tập trung theo lớp
 • đ/c Lệ - HT dự hội nghị tại Huyện ủy

Đ/c Mơ

 

Chiều

 •  

Đ/c Mơ

 

25/8

Sáng

 • 11A12 trực hè
 • 7h30: K11 tập trung theo lớp

Đ/c Mơ

 

Chiều

 •  

Đ/c Thương

 

Năm

26/8

Sáng

 • 11A12  trực hè
 • 7h30: K12 tập trung theo lớp
 • Lao động: Theo KH BLĐ

Đ/c Thương  

 

Chiều

 • Lao động: Theo KH BLĐ

Đ/c Thương

 

Sáu

27/8

Sáng

 • 11A13  trực hè
 • Lao động: Theo KH BLĐ

Đ/c Thương  

 

Chiều

 • Lao động: Theo KH BLĐ

Đ/c Thương  

 

Bảy

28/8

Sáng

 • 11A13  trực hè

 

 

 

Chiều

 

 

 

CN

29/8

Sáng

 

 

 

Chiều