KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2020-2021

5/11/2021 10:07:25 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày  10/5/2021 đến ngày 16/05/2021)

TRỰC TUẦN: 10A7

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

10/5

Sáng

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Lệ

 

Chiều

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Lệ - HT Dự Hội nghị tuyển sinh tại Sở GD & ĐT

Đ/c Hà

 

Ba

11/5

Sáng

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Mơ

 

Chiều

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Thương

 

12/5

Sáng

- Chấm bài, nhập điểm;

- Khối 12 Dạy bù chương trình;

- Khối 10, 11 nghỉ dạy học phòng chống dịch Covid 19 cho đến khi có thông báo mới).

Đ/c Thương

 

Chiều

 

 

Đ/c Lệ

 

Năm

13/5

Sáng

- Chấm bài, nhập điểm;

- Khối 12 Dạy bù chương trình.

Đ/c Hà

 

Chiều

 

 

Đ/c Mơ

 

Sáu

14/5

Sáng

Khối 12 Dạy và học theo TKB.

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Lệ

 

Bảy

15/5

Sáng

Khối 12 Dạy và học theo TKB.

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Hà

 

CN

16/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

           
 
  • Thông báo: Dự kiến các mốc thời gian:

+ GVBM hoàn thành TKBM vào sổ điểm, học bạ: 16/5

+ GVCN hoàn thành TBBM, xét hạnh kiểm HS: 18/5

+ Duyệt hạnh kiểm: 19,20/5

                             + Tổng kết tổ chuyên môn: 21/5

                             + Họp hội đồng KH đánh giá sáng kiến kinh nghiệm: 24/5

                             + Họp HĐTĐ: 25/5

                             + Tổng kết HĐSP: 29/5 (b/c đ/c Lệ)

                             + Họp phụ huynh: 30/5

                              + Tổng kết toàn trường: 31/5 (b/c đ/c Mơ)