KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2020-2021

5/11/2021 10:01:58 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày  03/5/2021 đến ngày 09/05/2021)

TRỰC TUẦN: 10A6

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

03/5

Sáng

+ T1: Chào cờ:

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1 - T3,4

Đ/c Lệ

 

Chiều

 

Đ/c Thương

 

Ba

04/5

Sáng

+ Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3; Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1

 

Đ/c Mơ

 

Chiều

_

Đ/c Hà

 

05/5

Sáng

Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1 ; đ/c Hà - PHT dạy10A1 - T4

 

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Lệ

 

Năm

06/5

Sáng

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Hà

 

Chiều

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Mơ

 

Sáu

07/5

Sáng

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Mơ

 

Chiều

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Lệ

 

Bảy

08/5

Sáng

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Thương

 

Chiều

KT cuối kỳ 2 theo Lịch

Đ/c Hà

 

CN

09/5

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

           
 

Thông báo:

  • Chào cờ: Để phòng chống dịch bệnh covid – 19 giờ chào cờ tổ chức sinh hoạt tại lớp do GVCN quản lý, phụ trách. Nội dung: Phổ biến KH KT cuối kỳ 2; tuyên tuyền về phòng chống covid -19; K12: Phổ biến quy chế thi TNTHPT (trọng tâm những nội dung liên quan học sinh).
  • GVCN yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19.