KẾ HOẠCH TUẦN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2021-2022

9/29/2021 10:43:30 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày  27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

27/9

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TK
 • Họp tổ lấy ý kiên tín nhiệm: 16h15: Tổ Sử - Địa -GDCD; 16h30: Tổ Sinh - CN;16h45: Tin - CN

Đ/c Thương

 

Ba

28/9

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

29/9

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB
 • 16h - Họp BGH

Đ/c Lệ

 

Năm

30/9

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Sáu

01/10

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ 

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Bảy

0210

Sáng

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

 • Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

CN

03/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thông báo:

- Tổ chức dạy học trực tuyến theo đúng kế hoạch, yêu cầu, TKB của chuyên môn nhà trường.

- Trong quá trình dạy có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc GVBM báo cáo TTCM, TTCM tổng hợp báo cáo đ/c Mơ.