KẾ HOẠCH TUẦN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022

9/29/2021 10:32:13 AM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày  20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

20/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Ba

21/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

- 8h - Họp BGH

Đ/c Mơ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

22/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

- 16h - Họp cốt cán

Đ/c Lệ

 

Năm

23/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Sáu

24/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Lệ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Thương

 

Bảy

25/9

Sáng

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Mơ

 

Chiều

- Dạy học trực tuyến theo TKB

Đ/c Hà

 

CN

26/9

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

           

Thông báo:

                       - Tổ chức dạy học trực tuyến theo đúng kế hoạch, yêu cầu, TKB của chuyên môn nhà trường.

                       - Trong quá trình dạy có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc GVBM báo cáo TTCM, TTCM tổng hợp báo cáo đ/c Mơ.