Tin tức chung

Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh ĐH, CĐ, ...

7/11/2018 9:35:59 PM

Nhà trường thông báo cho các học sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia tham gia xét tuyển ĐH, CĐ được biết:
Các em có thể điều chỉnh nguyện vọng đăng ký ban đầu. Chi tiết các em trực tiếp gặp văn phòng nhà trường để được hướng dẫn. Nhà trường hỗ trợ các em điều chỉnh trực tuyến tại phòng máy nhà trường.
Các em có thể tải các văn bản, tài liệu sau để nghiên cứu trước khi quyết định.