Tin tức chung

Thông báo miễn giảm học phí

9/28/2017 2:24:29 PM

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Bố Trạch, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

                                      THÔNG BÁO

Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, Trường THPT Lê Quý Đôn xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh nội dung sau:

Các em học sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017 của Nhà trường thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; đề nghị các em xin giấy chứng nhận của UBND xã theo mẫu và nộp cho Nhà trường để nhà trường làm thủ tục thanh toán hoàn trả tiền học phí năm học 2016 -2017. Học sinh thuộc các đối tượng miễn học phí năm học 2016 - 2017 thì không nộp giấy chứng nhận nữa.

Giấy chứng nhận nộp về phòng Tài vụ (Trong giờ hành chính) - Trường THPT Lê Quý Đôn- TK2 - Hoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình (Điện thoại liên hệ: 0912 846 787- gặp Cô Hiền- Kế toán); hạn nộp chậm nhất là ngày 30/10/2017.

Nếu học sinh không nộp giấy chứng nhận đúng thời gian quy định ở trên thì không được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 Nơi nhận:

- Như trên;     

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Phạm Hồng Việt