KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

4/26/2021 2:58:41 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

TRỰC TUẦN: 10A4

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

19/04

Sáng

+ T1: Chào cờ (nếu trời mưa thì học dồn tiết lên)

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1 - T3,4

+ Dự giờ Sinh - 12A9 - Tiết 2 (đ/c Thu); T Anh - 12A5 - Tiết 2 (đ/c M Liên)

+ Bộ phận tài vụ quyết toán năm 2020 tại Sở (cả ngày)

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Thương

 

Ba

20/04

Sáng

+ Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3; Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1

+ Bộ phận tài vụ quyết toán năm 2020 tại Sở (cả ngày)

 

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Mơ

 

21/04

Sáng

+ Toàn trường nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (cả ngày)

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Hà

 

Năm

22/04

Sáng

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T3; Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3;
   Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T3,4

+ Dự giờ T Anh - 11A9 - tiết 3 (Đ/c Hường)

 

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 14h: Họp TCM tổ Ngoại ngữ.

+ 14h: Duyệt kết quả thi nghề phổ thông tại Sở

Đ/c Hà

 

Sáu

23/04

Sáng

+ Dự giờ : Hóa - 11A7 - tiết 1 (đ/c Mơ); Toán - 10A1 - tiết 4 (đ/c Lê Hùng); T Anh - 12A3 - Tiết 2 (đ/c Hương)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 14h: Khảo sát học bổng báo Asahi tại Hội trường

Đ/c Hà

 

Bảy

24/04

Sáng

 

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Hà

 

CN

25/04

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thông báo: