KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2020-2021

4/12/2021 4:05:29 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

TRỰC TUẦN: 10A3

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

12/04

Sáng

+ T1: Chào cờ (nếu trời mưa thì học dồn tiết lên)

+ Ngay sau chào cờ, hội ý GVCN 12, GV dạy ôn thi lớp 12 tại Hội trường (Đ/c Mơ chủ trì)

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 - T3; Đ/c Hà - PHT dạy 10A1 - T3,4

+ Dự giờ: Toán 12A5-T3 (Thầy Long)

+ 8h: Các trường nhận hồ sơ thi, kinh phí thi nghề PT

+ Đ/c H.Hòa đi tập huấn tại Cửa Lò (đến hết ngày 13/4/2021)

Đ/c Việt

 

Chiều

+ Các bộ phận, cá nhân liên hoàn thành các công việc chuẩn bị cho thi nghề PT

+ Lãnh đạo HĐT nghề PT Bố Trạch đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi

+ 14h: Họp TCM Địa

Đ/c Hà

 

Ba

13/04

Sáng

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 -T4

+ Dự giờ : Văn 11A11-T1 (Cô Mai)

+ 7h30: Họp HĐT, Ban coi thi, Trưởng điểm, Phó trưởng điểm và Thư ký các điểm thi Kỳ thi nghề PT tháng 4-2021

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 13h30: Các điểm thi nghề họp và làm việc đến khi hoàn thành nhiệm vụ

+ HS toàn trường nghỉ học

Đ/c Việt

 

14/04

Sáng

+ 7h: HS lớp 12 thi nghề PT theo kế hoạch; HS lớp 10, 11 nghỉ học (cả ngày)

+ CBGV-NV làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi nghề theo QĐ

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Việt

 

Năm

15/04

Sáng

+ Dạy học bình thường theo TKB

+ Dự giờ: CN 10A4-T4 (Thầy V.Hùng); Tin 10A11(Cô Hương); Toán 10A3-T3 (Cô B.Hà); Văn 11A5-T2 (Cô Thúy)

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T3; Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3;
Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T3,4

+ 7h30: Ban chấm thi nghề PT bắt đầu làm việc đến khi hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Mơ

 

Sáu

16/04

Sáng

+ 8h30: Họp BGH

Đ/c Thương

 

Chiều

+ 14h: Họp TCM Lý, Sinh

Đ/c Hà

 

Bảy

17/04

Sáng

+ Đ/c Thương đi tập huấn tại TP Vinh (đến hết ngày 18/4/2021)

+ Các lớp tiếp tục làm vệ sinh, khử khuẩn phòng học (ngay sau khi nghỉ học)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ T3-5: HS khối 10 học hướng nghiệp (GVD: Thầy V.Hùng; Lớp trực: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4; Loa máy: Đoàn trường)

Đ/c Hà

 

CN

18/04

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thông báo: Toàn trường thực hiện dạy học theo giờ mùa hè từ ngày 12/4/2021:

+ Buổi sáng: Sinh hoạt 15p đầu giờ từ 6h30; T1 vào học từ 6h45;

+ Buổi chiều: T2 vào học từ 13h45.