KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2020-2021

4/12/2021 4:03:31 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)

TRỰC TUẦN: 10A2

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

05/04

Sáng

+ T1: Chào cờ (nếu trời mưa thì học dồn tiết lên)

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 - T3; Đ/c Hà - PHT dạy 10A1 - T3,4

+ 8h : Họp TCM TD-QP

+ Dự giờ: GDCD 11A9-T5 (Cô Vinh); Anh 12A1-T2 (Cô Bình)

Đ/c Việt

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG11: Hóa (Thầy Sơn); Tin (Cô Huệ)

+ 15h30: Gặp mặt đội tuyển HSG 11(TP: BGH, TTCM, ĐD các tổ chức ĐT, GVBD, BĐD CMHS, HS dự thi )

Đ/c Hà

 

Ba

06/04

Sáng

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 -T4

+ Dự giờ : Sinh 12A8 (Cô Thu)

+ HS dự thi HSG11 tại ĐH (cả ngày)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ Dự giờ: TD 11A1-T5 (Thầy Thủy)

Đ/c Việt

 

07/04

Sáng

+ Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1; Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T4

+ HS dự thi HSG11 tại ĐH

+ Dự giờ : Toán 12A2-T4 (Thầy T.Ngọc)

Đ/c Thương

 

Chiều

+ Dự giờ: TD 12A6-T5 (Thầy Hùng)

Đ/c Hà

 

Năm

08/04

Sáng

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T3; Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3;
Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T3,4

+ Đ/c Việt, Đ/c H.Hòa họp và nhận hồ sơ thi nghề PT tại Sở GDĐT

Đ/c Hà

 

Chiều

+ Dự giờ:TD 11A6-T5 (Thầy Nhân)

Đ/c Mơ

 

Sáu

09/04

Sáng

+ 8h30: Họp BGH

+Dự giờ : Hóa 10A4-T2 (Cô Tâm); Lý 12A1-T1 (Cô Liên) : Tin 11A5-T2 (Cô Huệ); Toán 11A10-T2 (Cô Trang) ; Toán 11A11-T3 (Thầy Trà) 

Đ/c Thương

 

Chiều

+ 14h30: Họp TCM GDCD, Hóa

Đ/c Việt

 

Bảy

10/04

Sáng

+ Dự giờ: Tin 11A9-T1 (Thầy Đức)

+ T4,5: Tổ Toán sinh hoạt chuyên môn

+ Các lớp tiếp tục làm vệ sinh, khử khuẩn phòng học (ngay sau khi nghỉ học)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 14h30: Họp TCM Tin

Đ/c Thương

 

CN

11/04

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thông báo: