KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2020-2021

4/12/2021 3:57:22 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)

TRỰC TUẦN: 11A11

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

08/03

Sáng

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

+ T1: Không chào cờ, toàn trường học dồn tiết lên

+ Dự giờ: Văn 12A5-T4 (Cô Hòa)

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 - T3; Đ/c Hà - PHT dạy 10A1 - T3,4

+ 8h30: Họp tổ TD-QP

+ T5 : Họp cơ quan

+ Các TCM lập danh sách, hồ sơ dự thi HSG11 nộp Văn phòng

Đ/c Việt

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG11: Tin (Cô Huệ); Văn (Cô Hạnh); Địa (Cô Hạnh); Hóa (Cô Mơ)

Đ/c Hà

 

Ba

09/03

Sáng

+ Đ/c Việt - HT dạy 10A8 -T4

+ Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3; Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1

+ Hội ý tổ dạy nghề (sau T2 tại Hội trường)

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Việt

 

10/03

Sáng

+ Dự giờ: Anh 10A2-T3 (Cô Tưởng) ; Sử 10A5-T4 (Thầy Kiên)

+ Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T1; Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T4

+ Các TCM báo cáo tiến độ chương trình bộ môn theo lớp (tính hết tuần 28) cho Đ/c Mơ

Đ/c Thương

 

Chiều

+ 13h45 : BDHSG11: Sinh (Thầy Hiền), Lý (Cô Hương); Hóa (Thầy Sơn); Toán (Cô Hà)

Đ/c Hà

 

Năm

11/03

Sáng

+ Dự giờ : Sinh 12A5-T3 (Thầy Hiền) ; Hóa 11A4-T2 (Cô Loan);

+ Đ/c Hà - PHT dạy 10A1-T3; Đ/c Mơ - PHT dạy 11A1-T2,3 ;
Đ/c Thương - PHT dạy 10A7-T3,4

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 13h35: BDHSG11: Tin (Cô Huệ); Địa (Cô Thúy); Anh (Cô Tưởng)

+ 15h: Họp Lãnh đạo các trường THCS&THPT, THPT và TT GDDN cụm Bố Trạch

Đ/c Thương

 

Sáu

12/03

Sáng

+ 8h30: Họp BGH

+ Dự giờ: Hóa 12A9-T2 (Cô Lý) ; Lý 12A12-T4 (Cô Nga) ; Văn 10A8-T2 (Cô Hương B); Toán 10A1-T2 (Thầy Hùng); Toán 11A2-T4 (Cô T.Hà)

Đ/c Thương

 

Chiều

+ Văn phòng hoàn thành hồ sơ dự thi HSG 11 nộp Sở

+ 13h45: BDHSG11: Sử (Thầy Hòa); Văn (Cô Thúy): Toán (Cô T.Hà)

+ 14h: Họp TCM Lý

+ Dạy bù: Văn 10A4-T2-4 (Cô Nghĩa)

Đ/c Việt

 

Bảy

13/03

Sáng

+ Dự giờ: Tin 11A1-T1 (Cô Mai)

+ Các lớp tiếp tục làm vệ sinh, khử khuẩn phòng học (ngay sau khi nghỉ học)

+ T4,5: BDHSG11: Tin (Cô Huệ) ; Sinh hoạt TCM Toán

+ Dạy bù : Anh 10A5-T4,5 (Cô Hương)

Đ/c Hà

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG11: Anh (Cô M.Liên)

+ 14h: Họp TCM Tin

Đ/c Mơ

 

CN

14/03

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thông báo: