KẾ HOẠCH TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2020-2021

2/22/2021 8:57:25 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

BẢO VỆ LÀM VỆ SINH

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

08/02

Sáng

+ Nghỉ phòng chống dịch và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đ/c Việt

 

Chiều

 

Đ/c Thương

 

Ba

09/02

Sáng

+ Nghỉ phòng chống dịch và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Việt

 

10/02

Sáng

+ Nghỉ phòng chống dịch và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Hà

 

Năm

11/02

Sáng

+ Nghỉ phòng chống dịch và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Hà

 

Sáu

12/02

Sáng

TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU

Đ/c Thương

 

Chiều

 

Đ/c Việt

 

Bảy

13/02

Sáng

+ Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đ/c Hà

 

Chiều

 

Đ/c Mơ

 

CN

14/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

              Thông báo: + Lãnh đạo, CBGV-NV trực Tết Nguyên đán theo Lịch phân công;

                                  + Các ngày nghỉ, Bảo vệ làm vệ sinh khuôn viên nhà trường;

 

Các Tin đã đăng