Tin tức chung

Kết quả HT&RL năm học 2016-2017 - Khối 12

5/28/2017 11:00:42 PM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM BÌNH QUÂN - XẾP LOẠI


Khối 12, Năm học: 2016 - 2017
STT Họ và tên Lớp Điểm bình quân Học lực Hạnh kiểm Số buổi nghỉ
Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN
1 Hoàng Vân Anh 12A1 7,8 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
2 Phạm Thị Diệu Anh 12A1 8,0 8,0 8,0 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2 0 2
3 Lê Thị Ngọc Ánh 12A1 7,7 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
4 Trần Thị Duyên 12A1 7,7 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
5 Hồ Ngọc Quang Đại 12A1 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 7 3 10
6 Trần Hoàng Giang 12A1 8,0 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
7 Nguyễn Thị Thu Hà 12A1 7,6 7,9 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
8 Nguyễn Thị Hạ 12A1 7,7 7,9 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
9 Đặng Thị Thúy Hằng 12A1 7,7 7,9 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
10 Trương Thanh Hiếu 12A1 7,4 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
11 Đinh Nhật Hoàng 12A1 7,7 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
12 Trần Thị Hồng 12A1 7,8 8,2 8,1 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 3 2 5
13 Hoàng Thị Thanh Huyền 12A1 8,0 8,2 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
14 Trần Khánh Huyền 12A1 7,8 8,1 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
15 Hoàng Quốc Khánh 12A1 7,2 7,7 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
16 Lê Trung Khánh 12A1 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
17 Võ Minh Khánh 12A1 7,0 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
18 Nguyễn Thị Thúy Kiều 12A1 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
19 Phan Thị Lài 12A1 7,6 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
20 Nguyễn Thị Hồng Liên 12A1 8,0 8,2 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 2 2
21 Phạm Thị Hoài Linh 12A1 6,9 6,8 6,8 Khá T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 14 20 34
22 Phan Thị Hồng Loan 12A1 7,4 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 4 6
23 Trần Thị Bích Loan 12A1 7,3 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
24 Hoàng Ngọc Long 12A1 7,3 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 3 8 11
25 Ngô Thị Lý 12A1 8,4 8,6 8,5 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 2 2
26 Đỗ Thị Kim Ngân 12A1 8,0 8,4 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 2 2
27 Vũ Thị Thanh Nhàn 12A1 7,7 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
28 Hoàng Yến Nhi 12A1 8,0 8,1 8,0 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
29 Hồ Thị Yến Nhi 12A1 7,6 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
30 Đặng Hồng Nhung 12A1 7,6 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
31 Nguyễn Sơn Phương 12A1 6,9 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 2 4 6
32 Đinh Hoàng Quý 12A1 7,1 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
33 Võ Đức Tâm 12A1 6,7 7,5 7,3 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 3 3
34 Nguyễn Phương Thảo 12A1 6,7 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 3 5
35 Bùi Văn Thuận 12A1 7,0 7,6 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 2 2
36 Hoàng Thị Huyền Trang 12A1 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
37 Phan Thanh Trà 12A1 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
38 Nguyễn Phương Trinh 12A1 7,4 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 3 5
39 Trần Thanh Trung 12A1 7,2 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
40 Hoàng Thị Mai Anh 12A2 7,9 7,9 7,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
41 Phan Ngọc Anh 12A2 6,9 7,2 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
42 Dương Hải Biên 12A2 7,2 7,5 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 1 1
43 Lưu Đức Bình 12A2 7,2 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
44 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A2 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
45 Lương Hoàng Giang 12A2 6,8 7,2 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 4 0 4
46 Phan Thị Hằng 12A2 7,3 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
47 Nguyễn Thanh Hiền 12A2 6,8 6,6 6,6 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
48 Phan Thị Thu Hiền 12A2 8,1 8,2 8,2 Giỏi Khá Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
49 Lê Thị Hoài 12A2 7,7 7,7 7,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 4 2 6
50 Phan Thị Hoài 12A2 7,1 7,4 7,3 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
51 Phan Thị Thu Hoài 12A2 7,5 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 0 5
52 Phan Việt Hoàng 12A2 7,1 7,1 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
53 Hồ Khánh Hòa 12A2 7,4 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
54 Cao Phi Hùng 12A2 8,1 8,4 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2 2 4
55 Nguyễn Quốc Khánh 12A2 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
56 Phan Thị Lan 12A2 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 4 6
57 Khương Gia Lễ 12A2 7,7 8,1 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2 4 6
58 Nguyễn Thị Nhật Lệ 12A2 7,9 8,1 8,1 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 4 5
59 Nguyễn Hiền Diệu Linh 12A2 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 3 4
60 Phan Thị Diệu Linh 12A2 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 3 2 5
61 Nguyễn Thị Hiền Mai 12A2 7,3 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
62 Đinh Trọng Bảo Minh 12A2 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
63 Dương Chính Nghĩa 12A2 7,7 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
64 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12A2 7,0 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 7 8 15
65 Nguyễn Thanh Nhân 12A2 7,3 7,8 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
66 Nguyễn Thị Lan Nhi 12A2 7,2 7,7 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
67 Nguyễn Bình Phương 12A2 6,7 6,6 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 7 8
68 Nguyễn Hoàng Hồng Quân 12A2 7,1 7,2 7,2 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 2 2
69 Nguyễn Thị Thu Thảo 12A2 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 4 2 6
70 Võ Thanh Thân 12A2 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 5 6
71 Dương Thị Hoài Thương 12A2 7,7 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 2 5
72 Hồ Nguyễn Khánh Trang 12A2 7,5 7,2 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
73 Nguyễn Ngọc Trinh 12A2 7,2 7,1 7,2 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 1 3 4
74 Đỗ Quốc Trung 12A2 6,8 7,0 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 13 15
75 Nguyễn Anh Tú 12A2 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
76 Hoàng Thị Nhã Uyên 12A2 6,7 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
77 Lê Thị Nhã Uyên 12A2 7,2 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 1 4
78 Phạm Thị Hải Yến 12A2 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 3 5
79 Lê Tuấn Anh 12A3 6,3 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 9 9
80 Trần Thị Lan Anh 12A3 6,8 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
81 Hoàng Vũ Bảo 12A3 7,1 7,7 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
82 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A3 7,1 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
83 Nguyễn Quang Đông 12A3 8,0 8,4 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2 1 3
84 Hoàng Anh Đức 12A3 6,9 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
85 Nguyễn Mậu Đức 12A3 6,3 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 1 1
86 Dương Thị Hậu 12A3 7,3 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
87 Nguyễn Thu Hiền 12A3 6,9 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
88 Hoàng Minh Hiệp 12A3 7,7 8,4 8,1 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
89 Phan Thi Hoa 12A3 6,6 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
90 Phan Thị Hòa 12A3 7,4 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
91 Lê Việt Hoàng 12A3 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
92 Lê Thị Thúy Hồng 12A3 7,3 7,6 7,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
93 Phan Thị Huyền 12A3 6,5 7,3 7,0 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 1 4
94 Hà Nguyên Hương 12A3 8,3 8,4 8,4 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 5 5
95 Phan Thị Lan 12A3 7,4 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
96 Hoàng Ngọc Linh 12A3 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
97 Hoàng Thị Linh 12A3 7,7 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
98 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A3 7,1 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
99 Nguyễn Vũ Thảo Linh 12A3 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
100 Phan Thị Thùy Linh 12A3 7,6 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
101 Phan Thị Nguyên 12A3 7,3 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
102 Trần Văn Nhân 12A3 7,5 8,0 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
103 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12A3 7,0 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 2 5
104 Phạm Hồng Sơn 12A3 6,8 7,1 7,0 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
105 Hoàng Thị Ngọc Thanh 12A3 7,8 8,1 8,0 Khá Khá Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
106 Trần Xuân Thắng 12A3 7,7 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
107 Hồ Văn Thiện 12A3 6,2 7,1 6,8 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 2 3 5
108 Võ Thanh Thiện 12A3 6,8 7,3 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
109 Phan Minh Thọ 12A3 7,4 8,0 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
110 Phan Thị Thu Trang 12A3 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
111 Trần Thị Quỳnh Trang 12A3 7,1 7,6 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
112 Trần Thị Phương Trinh 12A3 7,5 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
113 Lê Khánh Trình 12A3 7,0 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
114 Hoàng Quốc Tuấn 12A3 6,5 7,1 6,9 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 3 4
115 Lê Thị Hồng Xuyến 12A3 7,2 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
116 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 12B1 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 4 7
117 Võ Ngọc Chí 12B1 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
118 Nguyễn Thị Thu Dịu 12B1 5,9 6,5 6,3 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
119 Hoàng Thị Thùy Duyên 12B1 6,2     T.bình     Khá     3 0 3
120 Hoàng Minh Dũng 12B1 5,6 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 10 5 15
121 Hoàng Thanh Đạt 12B1 5,5 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 13 8 21
122 Nguyễn Thị Hà 12B1 6,3 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
123 Nguyễn Khánh Hạnh 12B1 6,0 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
124 Nguyễn Thị Hậu 12B1 6,1 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 4 1 5
125 Lê Trọng Hiếu 12B1 6,4 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
126 Nguyễn Minh Hiếu 12B1 5,9 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 3 7
127 Hoàng Minh Hoàn 12B1 6,5 6,5 6,5 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 4 4
128 Lê Thị Khánh Huyền 12B1 6,5 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 6 2 8
129 Phan Ngọc Khánh 12B1 6,5 6,7 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
130 Hoàng Thị Thùy Linh 12B1 6,2 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
131 Phạm Thị Xuân Năm 12B1 5,9 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 1 4
132 Hồ Thị Thúy Nga 12B1 5,8 7,0 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 3 1 4
133 Hoàng Thị Khâu Nhẫn 12B1 6,5 6,9 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 1 3
134 Nguyễn Phương Nhật 12B1 5,8 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 3 7
135 Dương Thị Kiều Oanh 12B1 7,5 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
136 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12B1 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
137 Đặng Thị Thúy Phương 12B1 6,1 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 9 2 11
138 Lê Văn Phương 12B1 6,4 6,9 6,7 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 6 7 13
139 Hoàng Anh Tài 12B1 6,7 6,8 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 7 6 13
140 Hồ Ngọc Tân 12B1 6,8 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 2 4
141 Dương Thị Thành 12B1 6,5 6,6 6,6 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 3 5
142 Lê Chí Thành 12B1 7,2 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
143 Nguyễn Thị Thảo 12B1 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 8 2 10
144 Phạm Thị Thảo 12B1 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
145 Trần Thị Thảo 12B1 5,3 6,1 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 8 5 13
146 Hồ Văn Thủy 12B1 6,3 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
147 Hồ Thị Thu Thương 12B1 6,0 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Khá Khá 1 4 5
148 Nguyễn Thị Huyền Trang 12B1 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
149 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 12B1 6,5 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 6 9
150 Trần Thị Thúy Vân 12B1 6,6 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 1 2
151 Nguyễn Thị Vy 12B1 6,3 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 2 4 6
152 Hoàng Tiến Anh 12B10 5,9 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 5 5
153 Hoàng Đức Chính 12B10 5,4 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 5 6 11
154 Dương Trần Ánh Dương 12B10 6,9 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
155 Hoàng Thị Hà 12B10 6,0 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 14 5 19
156 Trần Thị Thu Hiền 12B10 6,3 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 5 8
157 Hoàng Thế Hiếu 12B10 5,5 6,4 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
158 Lê Đạt Hiệp 12B10 5,6 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 5 6 11
159 Nguyễn Dương Khánh Hòa 12B10 6,2 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 6 7
160 Hồ Xuân Hoàng 12B10 5,6 6,8 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 2 0 2
161 Đoàn Thị Huế 12B10 6,5 6,7 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
162 Lê Văn Huyên 12B10 5,7 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 7 8 15
163 Phan Văn Kham 12B10 5,3 5,9 5,7 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 26 8 34
164 Trương Thế Lâm 12B10 6,1 7,1 6,8 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 7 4 11
165 Hoàng Mỹ Linh 12B10 5,8 6,6 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 4 8
166 Nguyễn Thị Trà My 12B10 5,7 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 6 7 13
167 Lê Văn Bảo Phúc 12B10 6,0 6,6 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 5 5
168 Nguyễn Ngọc Quý 12B10 5,7 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 6 8
169 Lê Thị Ái Quỳnh 12B10 5,7 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 7 6 13
170 Hoàng Thái Sơn 12B10 5,8 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
171 Nguyễn Phương Thảo 12B10 6,3 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
172 Cao Bùi Đức Thịnh 12B10 6,2 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 4 4
173 Hoàng Thị Thu 12B10 5,8 6,5 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 4 5 9
174 Văn Đức Thuận 12B10 5,7 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
175 Phan Thị Thương 12B10 5,7 6,6 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 3 3 6
176 Nguyễn Thị Hồng Trang 12B10 5,9 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
177 Phan Nguyễn Quỳnh Trang 12B10 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 13 6 19
178 Trần Thị Quỳnh Trang 12B10 6,1 7,0 6,7 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
179 Vũ Thành Trung 12B10 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 7 8
180 Trần Văn Tư 12B10 5,4 6,5 6,1 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 3 8 11
181 Nguyễn Khánh Tuấn 12B10 6,5 6,8 6,7 T.bình Khá Khá T.bình Khá Khá 3 2 5
182 Dương Thị Uyên 12B10 6,5 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
183 Dương Thị Thu Uyên 12B10 6,0 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 5 6 11
184 Phan Thanh Vũ 12B10 6,0 6,6 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 12 12 24
185 Phan Tuấn Vũ 12B10 5,4 6,1 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 5 16 21
186 Đỗ Thị Hải Yến 12B10 5,9 6,7 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 2 1 3
187 Trần Thị Hoài An 12B2 6,4 7,0 6,8 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
188 Dương Phương Anh 12B2 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 1 2
189 Hồ Thế Anh 12B2 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 3 5 8
190 Hồ Ngọc Ánh 12B2 6,3 6,7 6,5 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
191 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12B2 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 6 2 8
192 Hồ Quốc Cường 12B2 7,2 7,0 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
193 Trần Bích Diệp 12B2 7,0 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 5 7
194 Lưu Thị Mỹ Duyên 12B2 7,4 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 2 5
195 Trần Thị Duyên 12B2 6,5 7,3 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 2 4
196 Nguyễn Anh Đức 12B2 5,5 6,1 5,9 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 8 5 13
197 Nguyễn Ngọc Đức 12B2 6,9 6,8 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 3 3
198 Trần Cẩm Giang 12B2 7,5 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 4 5
199 Dương Viết Hà 12B2 6,0 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 0 2
200 Dương Thị Mỷ Hạnh 12B2 6,6 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 0 5
201 Nguyễn Quang Huy 12B2 6,2     T.bình     T.bình     13 32 45
202 Nguyễn Hà Anh Kiều 12B2 7,2 7,8 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
203 Hồ Thị Hoài Linh 12B2 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
204 Hoàng Gia Long 12B2 6,7 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 6 4 10
205 Nguyễn Thành Long 12B2 6,3 6,9 6,7 T.bình Khá Khá T.bình Khá Khá 0 0 0
206 Nguyễn Khắc Luật 12B2 6,1 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 3 5 8
207 Nguyễn Văn Mão 12B2 6,3 6,8 6,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 6 5 11
208 Dương Thị Minh 12B2 6,1 6,7 6,5 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
209 Phan Văn Nghị 12B2 6,0 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
210 Lê Hoàng Yến Nhi 12B2 6,5 7,2 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 10 1 11
211 Phạm Thị Quỳnh Như 12B2 6,5 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
212 Phạm Hồng Quân 12B2 7,4 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
213 Nguyễn Văn Thành 12B2 6,4 6,6 6,5 T.bình Khá Khá T.bình Khá Khá 0 0 0
214 Đinh Thị Phương Thảo 12B2 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
215 Lê Thị Thảo 12B2 6,3 6,5 6,5 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 10 2 12
216 Dương Đức Thắng 12B2 6,5 6,5 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 3 3 6
217 Nguyễn Thị Thanh Thu 12B2 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 4 7
218 Trần Thị Thanh Thủy 12B2 6,4 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
219 Nguyễn Anh Thư 12B2 6,5 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
220 Nguyễn Duy Tiến 12B2 6,2 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
221 Hoàng Tiến Triễn 12B2 5,8 6,3 6,1 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 15 2 17
222 Cao Thị Kiều Trinh 12B2 7,6 7,4 7,5 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 1 3 4
223 Nguyễn Thị Thu Uyên 12B2 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
224 Dương Khánh Vy 12B2 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
225 Phan Văn Bình 12B3 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 22 0 22
226 Phan Thị Mỹ Duyên 12B3 6,3 6,7 6,6 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
227 Lê Hồng Gấm 12B3 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 6 1 7
228 Trương Thị Linh Giang 12B3 6,6 6,8 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 1 3
229 Hồ Thị Thu Hà 12B3 6,5 6,6 6,6 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
230 Nguyễn Văn Hà 12B3 6,3 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 1 0 1
231 Nguyễn Thị Hậu 12B3 7,5 8,2 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
232 Dương Thanh Hiền 12B3 6,7 7,5 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
233 Nguyễn Thị Thu Hiền 12B3 6,1 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 4 4 8
234 Hồ Thị Hoài 12B3 6,7 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
235 Nguyễn Thị Thu Hoài 12B3 6,4 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 3 0 3
236 Đỗ Quang Hồng 12B3 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
237 Nguyễn Thị Phương Lan 12B3 6,6 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 4 0 4
238 Trần Thị Lài 12B3                   3 0 3
239 Lê Thị Liên 12B3 6,0 7,0 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 5 0 5
240 Hoàng Thị Khánh Ly 12B3 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
241 Phan Thị Thúy Ly 12B3 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
242 Trần Thị Mai Ly 12B3 6,3 6,7 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 1 2 3
243 Phan Thị Mậu 12B3 6,9 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
244 Nguyễn Thị Thu Na 12B3 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 18 1 19
245 Phan Thị Kim Ngọc 12B3 6,7 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
246 Nguyễn Nguyễn Quang Nhật 12B3 6,5 6,8 6,7 Khá T.bình Khá Tốt Khá Khá 6 1 7
247 Phan Xuân Sơn 12B3 6,4 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
248 Trương Thị Thanh 12B3 6,4 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 4 0 4
249 Trương Đình Thông 12B3 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
250 Trần Thị Thủy 12B3 6,8 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
251 Dương Thị Thúy 12B3 7,0 7,6 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 4 5
252 Hồ Thị Tiểu Thúy 12B3 6,5 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
253 Châu Thị Minh Thư 12B3 6,4 6,7 6,6 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 2 0 2
254 Phan Thị Trang 12B3 6,8 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
255 Lê Anh Tuấn 12B3 6,5 7,6 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
256 Lê Văn Tuấn 12B3 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
257 Trần Thị Hiểu Tuyết 12B3 6,8 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 14 4 18
258 Lê Thị Cẩm Vân 12B3 6,2 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
259 Nguyễn Bảo Vân 12B3 6,2 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
260 Phan Thị Thanh Vân 12B3 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
261 Lê Minh Vũ 12B3 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 10 3 13
262 Nguyễn Thị Hải Yến 12B3 6,7 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
263 Trần Thị Ngọc Ánh 12B4 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 10 0 10
264 Trần Thị Bình 12B4 6,5 7,0 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
265 Trần Thị Cảnh 12B4 6,8 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
266 Lê Ngọc Dạ 12B4 6,1 6,6 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 3 0 3
267 Lê Thị Bích Dịu 12B4 6,5 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
268 Dương Lê Duy 12B4 5,9 6,5 6,3 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 3 0 3
269 Hoàng Phương Duyên 12B4 6,7 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
270 Trần Thị Mỷ Duyên 12B4 6,9 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
271 Lê Trung Dũng 12B4 6,2 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 0 3
272 Trần Đại Dương 12B4 6,1 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình T.bình Khá Khá 9 0 9
273 Bùi Thị Cẩm Giang 12B4 7,1 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
274 Đinh Thị Thu Hà 12B4 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
275 Lê Thị Hồng Hạnh 12B4 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
276 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12B4 6,4 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
277 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12B4 6,9 7,2 7,2 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 7 0 7
278 Hồ Thị Thu Hiếu 12B4 6,5 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
279 Lê Tiến Hợp 12B4 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
280 Phạm Thị Thu Huyền 12B4 7,2 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
281 Lê Thị Tùng Lâm 12B4 6,3 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
282 Dương Thị Phương Liên 12B4 6,2 7,0 6,7 T.bình Khá Khá T.bình Khá Khá 6 0 6
283 Nguyễn Thị Liên 12B4 6,5 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
284 Tống Khánh Linh 12B4 6,7 7,7 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
285 Hoàng Thị Loan 12B4 7,1 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
286 Hoàng Văn Long 12B4 6,0 6,8 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
287 Lê Thị Hồng Lựu 12B4 6,6 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
288 Dương Thị Mai 12B4 6,1 7,0 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
289 Lê Thị Thanh Nga 12B4 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
290 Trương Thị Thu Nga 12B4 6,9 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
291 Phan Thị Hồng Nhung 12B4 6,6 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
292 Trịnh Thị Mỹ Phương 12B4 6,5 6,9 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 0 3
293 Ngô Hoài Sinh 12B4                   1 0 1
294 Nguyễn Thị Thảo 12B4 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
295 Nguyễn Thị Phương Thảo 12B4 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
296 Nguyễn Hoàng Đại Thắng 12B4 6,5 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
297 Hồ Hửu Thiện 12B4 6,5 6,6 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
298 Lê Thị Thủy Tiên 12B4 6,9 7,3 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
299 Nguyễn Minh Tiến 12B4 6,2 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 2 0 2
300 Dương Anh Tuấn 12B4 6,2 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
301 Quách Ngọc Tuấn 12B4 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá T.bình T.bình Khá Khá 1 0 1
302 Dương Ngọc Tú 12B4 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
303 Đỗ Thị Hồng Yên 12B4 6,2 6,7 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 0 0 0
304 Hoàng Vinh An 12B5 6,2 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
305 Võ Thanh Bình 12B5 6,5 7,3 7,0 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
306 Nguyễn Thị Bông 12B5 6,9 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 7 0 7
307 Bùi Thị Đào 12B5 7,2 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
308 Lê Trung Hải 12B5 5,9 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
309 Phạm Thị Hạnh 12B5 7,0 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
310 Trần Thị Thúy Hằng 12B5 6,8 7,3 7,1 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
311 Nguyễn Trung Hậu 12B5 5,5 6,6 6,2 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
312 Phạm Thi Thu Hiền 12B5 6,3 7,0 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
313 Nguyễn Thị Thu Hoài 12B5 6,7 7,2 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
314 Nguyễn Xuân Hùng 12B5 6,0 6,6 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 1 1 2
315 Dương Thanh Hưng 12B5 5,5 6,4 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 0 4
316 Nguyễn Thanh Kiều 12B5 6,9 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
317 Phạm Thị Lan 12B5 6,5 7,4 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
318 Dương Thị Lệ 12B5 6,8 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
319 Ngô Thị Tú Linh 12B5 6,8 7,5 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
320 Nguyễn Phan Hữu Linh 12B5 6,7 7,3 7,1 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 6 0 6
321 Dương Thị Loan 12B5 7,0 7,7 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
322 Phạm Ngọc Long 12B5 5,9 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
323 Phạm Thị Lựu 12B5 6,5 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 0 2
324 Nguyễn Thị Hồng Ngát 12B5 6,9 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
325 Hồ Thị Kim Ngân 12B5 6,7 7,4 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 0 3
326 Lê Thị Hoàn Ngân 12B5 6,4 7,2 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
327 Trần Thị Hồng Ngọc 12B5 6,7 7,5 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
328 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12B5 6,8 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
329 Nguyễn Thị Yến Nhi 12B5 8,1 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
330 Dương Thị Nhung 12B5 6,5 7,4 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
331 Nguyễn Thị Thu Phương 12B5 7,4 7,8 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
332 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh 12B5 6,5 6,9 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
333 Phạm Thị Diệu Tâm 12B5 6,5 7,3 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
334 Phan Thị Thanh 12B5 7,3 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
335 Nguyễn Đình Thành 12B5 6,6 7,3 7,1 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
336 Phạm Thị Thuận 12B5 6,1 6,9 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
337 Nguyễn Thị Thủy 12B5 6,9 7,4 7,2 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 0 1
338 Nguyễn Thị Khánh Thương 12B5 6,5 7,3 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
339 Nguyễn Thị Thanh Trang 12B5 6,6 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
340 Bùi Thị Kim Tuyến 12B5 6,9 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
341 Lê Nguyễn Phương Anh 12B6 6,3 7,1 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
342 Hoàng Thị Vân Ánh 12B6 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
343 Nguyễn Thị Bích Duyên 12B6 6,8 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
344 Lê Thị Khánh Hà 12B6                   28 0 28
345 Hoàng Thị Thu Hằng 12B6 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 0 2
346 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12B6 5,8 6,5 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 5 1 6
347 Trần Thị Thu Hiền 12B6 6,4 7,0 6,8 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 2 5
348 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 12B6 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 2 0 2
349 Nguyễn Thị Thu Hoài 12B6 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 2 3
350 Hoàng Thị Thu Hồng 12B6 6,3 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 1 0 1
351 Lê Thanh Huệ 12B6 5,9 6,6 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 7 11
352 Hoàng Minh Hùng 12B6 6,4 7,2 6,9 T.bình