Tin tức chung

Kết quả HT&RL năm học 2016-2017 - Khối 11

5/28/2017 10:58:56 PM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM BÌNH QUÂN - XẾP LOẠI


Khối 11, Năm học: 2016 - 2017
  STT           Họ và tên    Lớp   Điểm bình quân        Học lực       Hạnh kiểm   Số buổi nghỉ
 Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN Kỳ 1 Kỳ 2 CN
1 Phan Nữ Quỳnh Anh 11A1 8,0 8,3 8,2 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 3 1 4
2 Nguyễn Ngọc Chính 11A1 6,9 7,1 7,1 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
3 Đoàn Thùy Dung 11A1 7,7 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
4 Lê Thị Thùy Dung 11A1 8,1 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
5 Hồ Ngọc Duy 11A1 7,7 7,4 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
6 Nguyễn Thùy Dương 11A1 8,7 8,4 8,5 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
7 Hoàng Minh Hải 11A1 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 2 3
8 Tô Thị Hạnh 11A1 8,3 8,1 8,2 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
9 Lê Thị Thu Hiền 11A1 8,0 8,0 8,0 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
10 Phan Ngọc Thu Hiền 11A1 7,4 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
11 Lê Việt Hoàng 11A1 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
12 Trần Ngọc Huy 11A1 7,1 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
13 Hồ Thị Diệu Huyền 11A1 8,2 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
14 Nguyễn Thị Thu Huyền 11A1 7,7 7,9 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
15 Nguyễn Mạnh Hùng 11A1 7,0 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
16 Hoàng Thị Thu Hường 11A1 8,0 8,3 8,2 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
17 Bùi Thị Thanh Mai 11A1                   3 0 3
18 Phan Minh 11A1 7,5 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
19 Nguyễn Hồng Mỵ 11A1 7,6 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
20 Nguyễn Ánh Nguyệt 11A1 8,3 8,4 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 2 2
21 Dương Văn Nhã 11A1 7,1 7,4 7,3 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 6 1 7
22 Lê Hoàng Nhung 11A1 8,0 7,9 8,0 Giỏi Khá Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
23 Đỗ Nguyễn Nguyên Phước 11A1 7,6 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
24 Cao Thế Quyền 11A1 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
25 Nguyễn Ngọc Sơn 11A1 8,4 8,3 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
26 Dương Lê Thanh Tâm 11A1 8,2 8,2 8,2 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
27 Hoàng Xuân Thành 11A1 8,0 8,2 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
28 Dương Thị Hồng Thắm 11A1 7,7 8,1 8,0 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 1 1
29 Lê Văn Thắng 11A1 7,1 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 2 2
30 Lê Thị Thu 11A1 8,5 8,5 8,5 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
31 Lê Thị Mai Trang 11A1 8,0 8,0 8,0 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
32 Nguyễn Thu Trang 11A1 7,6 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
33 Nguyễn Thị Thanh Trà 11A1 7,3 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
34 Phạm Mạnh Trường 11A1                   2 0 2
35 Hoàng Văn Tuấn 11A1 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
36 Nguyễn Anh Tuấn 11A1 8,0 8,0 8,0 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
37 Nguyễn Văn Tuấn 11A1 7,1 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 4 4
38 Lê Xuân Tùng 11A1 8,9 8,9 8,9 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
39 Trần Thanh Tú 11A1 7,3     Khá     Tốt     2 0 2
40 Dương Thị Yên 11A1 8,1 8,0 8,0 Giỏi Khá Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
41 Trần Khánh Chi 11A1 8,5 8,1 8,2 Giỏi Khá Giỏi   Tốt Tốt 0 0 0
42 Trương Thị Vân Anh 11A10 7,0 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
43 Hồ Thị Mỹ Duyên 11A10 6,3 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 7 1 8
44 Kiều Hoàng Đạt 11A10 6,1 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 3 7 10
45 Trần Việt Đức 11A10 5,8 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
46 Phan Thị Hiền 11A10 6,5 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
47 Nguyễn Thị Thu Hoài 11A10 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 1 3 4
48 Phạm Thị Thu Hoài 11A10 6,5 6,6 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
49 Lưu Thị Hoa Hồng 11A10 6,3 6,5 6,5 T.bình Khá T.bình Tốt Khá Khá 0 1 1
50 Ngô Thị Huệ 11A10 6,2 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 3 4 7
51 Dương Tuấn Hùng 11A10 5,8 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Tốt T.bình T.bình 0 2 2
52 Nguyễn Văn Khánh 11A10 7,5 7,3 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 3 5
53 Lê Thị Hồng Liên 11A10 6,0 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 3 4 7
54 Trương Văn Linh 11A10 6,2 6,1 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 0 0
55 Phạm Hải Long 11A10 6,9 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
56 Nguyễn Văn Luận 11A10 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 3 3 6
57 Hà Thị Thu Lý 11A10 6,9 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
58 Nguyễn Đức Mạnh 11A10 5,2 5,9 5,7 Yếu T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
59 Dương Tiến Minh 11A10 6,2 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 4 6
60 Nguyễn Thị My 11A10 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 2 4 6
61 Dương Văn Nam 11A10 5,8 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 7 7
62 Dương Thị Thảo Ngân 11A10 5,7 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
63 Phạm Quốc Nhân 11A10 7,6 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 2 7
64 Trần Thị Như Phương 11A10 6,4 6,4 6,4 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 1 2
65 Trần Thị Thu Phương 11A10 6,7 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
66 Bùi Quang Thanh 11A10 6,3 6,1 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 5 5
67 Nguyễn Đức Thắng 11A10 5,8 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 3 6 9
68 Dương Văn Thế 11A10 5,7 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 5 7
69 Khuất Trọng Thế 11A10 5,5 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá Yếu Yếu 14 21 35
70 Nguyễn Viết Thìn 11A10 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 6 7
71 Đặng Thị Hồng Thủy 11A10 6,5 6,5 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 3 3
72 Võ Hồng Thủy 11A10 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
73 Dương Thị Tịnh 11A10 6,3 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 4 5 9
74 Nguyễn Văn Toàn 11A10 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 8 1 9
75 Nguyễn Thị Trang 11A10 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
76 Lương Đức Trung 11A10 5,8 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 1 7 8
77 Trương Mạnh Tuấn 11A10 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 0 2
78 Nguyễn Thị Tuyết 11A10 6,3 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 2 3
79 Bùi Quang Tùng 11A10                   5 0 5
80 Phan Hùng Anh 11A11 6,7 6,7 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 0 2
81 Trần Hoàng Anh 11A11 6,6 6,7 6,7 T.bình Khá T.bình Khá T.bình T.bình 2 0 2
82 Nguyễn Văn Cảm 11A11 6,4 6,3 6,4 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 5 5 10
83 Nguyễn Đức Chiến 11A11 5,8 5,6 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 3 2 5
84 Phan Thị Chung 11A11 6,0 5,7 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 4 0 4
85 Phạm Quốc Cường 11A11 7,3 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
86 Quách Tiến Dũng 11A11 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
87 Trương Tấn Hải 11A11 6,1 5,7 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
88 Nguyễn Thị Hạnh 11A11 5,6 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 3 1 4
89 Nguyễn Thu Hằng 11A11 6,3 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 1 1 2
90 Lê Thị Thu Hiền 11A11 5,8 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 3 2 5
91 Nguyễn Như Hiếu 11A11 5,7 6,1 5,9 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 1 1 2
92 Phan Minh Hiếu 11A11 5,5 5,9 5,8 Yếu T.bình T.bình T.bình Khá Khá 0 1 1
93 Lê Hoàng 11A11 6,0 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
94 Nguyễn Thị Thu Hồng 11A11 6,0 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
95 Lê Quang Huy 11A11 5,6 5,5 5,5 Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 17 5 22
96 Nguyễn Quang Hùng 11A11 5,9 5,6 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 1 2
97 Nguyễn Thị Thúy Lan 11A11 6,0 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
98 Nguyễn Khánh Linh 11A11 6,6 6,8 6,8 Khá T.bình Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
99 Nguyễn Thị Thùy Linh 11A11 6,4 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 1 2
100 Hoàng Thanh Ngà 11A11 5,9 5,9 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 2 3
101 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11A11 5,6 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 2 3
102 Lê Anh Phúc 11A11 7,0 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
103 Lê Thị Thanh Phượng 11A11 5,5 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
104 Phạm Mạnh Quý 11A11 7,2 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
105 Trần Thị Tâm 11A11 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 1 0 1
106 Phạm Thành 11A11 7,7 7,6 7,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 1 1 2
107 Đặng Thị Thảo 11A11 5,9 5,7 5,8 T.bình Yếu T.bình Khá Khá Khá 18 2 20
108 Nguyễn Thu Thủy 11A11 5,9 5,9 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 0 3
109 Phạm Hoài Trang 11A11 6,0 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
110 Phan Văn Tuấn 11A11 7,0 6,6 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
111 Nguyễn Trí Tuệ 11A11 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
112 Trần Văn Tuyên 11A11 5,8 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 2 1 3
113 Lê Thị Ánh Tuyết 11A11 5,7 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 5 1 6
114 Hồ Trần Tiến Tùng 11A11 5,9 5,7 5,7 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 2 1 3
115 Trần Thị Thu Uyên 11A11 7,4 7,5 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
116 Dương Thị Thu Vân 11A11 6,6 6,4 6,4 Khá T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
117 Nguyễn Thị Lan Anh 11A12 6,8 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
118 Trần Thị Lan Anh 11A12 6,2 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
119 Phan Thị Ngọc Ánh 11A12 6,9 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
120 Dương Thị Diện 11A12 6,6 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
121 Trần Viết Du 11A12 6,3 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 4 4
122 Lê Thị Phương Hà 11A12 5,5 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Yếu T.bình T.bình 0 0 0
123 Lê Thị Thu Hà 11A12 5,7 6,2 6,0 Yếu T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
124 Nguyễn Xuân Hải 11A12 6,0 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
125 Lê Thị Hiền 11A12 5,7 6,4 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
126 Phan Thị Thúy Hiền 11A12 6,0 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 1 1
127 Nguyễn Thị Hồng 11A12 6,3 6,7 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
128 Đỗ Văn Huề 11A12 6,7 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 3 4
129 Dương Thanh Huệ 11A12 5,6 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 1 1
130 Nguyễn Hữu Khánh 11A12 6,3 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
131 Nguyễn Trung Kiên 11A12 5,3 5,9 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
132 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 11A12 6,7 7,1 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 5 5
133 Trần Thị Phương Linh 11A12 6,7 7,1 7,0 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
134 Nguyễn Công Luật 11A12 6,2 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 4 4
135 Dương Thị Ngà 11A12 6,2 7,2 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 9 9
136 Đỗ Thị Ngân 11A12 5,6 6,0 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
137 Dương Thị Bích Ngọc 11A12 5,9 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
138 Nguyễn Thị Anh Ngọc 11A12 5,5 5,8 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 2 3
139 Dương Long Nhật 11A12 5,3 5,4 5,4 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 2 8 10
140 Hoàng Thái Quân 11A12 7,6 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
141 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11A12 6,5 6,6 6,6 T.bình T.bình Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
142 Phan Xuân Sơn 11A12 5,4 5,9 5,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 1 3
143 Hà Chí Thanh 11A12 6,8 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
144 Mai Thị Hồng Thanh 11A12 6,1 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 1 1
145 Nguyễn Thị Hương Thanh 11A12 6,9 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
146 Lê Đình Thái 11A12 5,8 6,5 6,2 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 0 3 3
147 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11A12 6,2 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
148 Trần Thị Hồng Thắm 11A12 5,7 6,2 6,0 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 0 1
149 Dương Thị Thơm 11A12 6,5 6,9 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 2 3
150 Trần Đình Tường 11A12 5,8 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
151 Nguyễn Thị Cẩm Vân 11A12 6,4 6,8 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
152 Dương Thị Hãi Yến 11A12 5,5 5,9 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 1 3 4
153 Lê Thị Hải Yến 11A12                   8 0 8
154 Phạm Thị Minh Châu 11A2 8,1 8,4 8,3 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 2 3
155 Tạ Thị Linh Chi 11A2 6,2 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
156 Phan Đỗ Đức Cường 11A2 6,9 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
157 Đoàn Nam Du 11A2 7,1 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
158 Hoàng Nhật Hà 11A2 7,5 7,6 7,6 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
159 Võ Thị Thanh Hà 11A2 6,8 6,8 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
160 Ngô Thúy Hằng 11A2 7,4 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
161 Nguyễn Hải Hằng 11A2 7,6 8,0 7,8 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
162 Nguyễn Huy Hoàng 11A2 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
163 Trần Xuân Hướng 11A2 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
164 Hoàng Văn Khả 11A2 6,7 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
165 Phan Hữu Khánh 11A2 6,7 7,0 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
166 Phan Quốc Khánh 11A2 7,2 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
167 Dương Thị Lê 11A2 7,6 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
168 Nguyễn Thị Thúy Loan 11A2 6,7 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
169 Nguyễn Minh Long 11A2 6,8 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 2 0 2
170 Đoàn Đức Lương 11A2 6,6 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
171 Nguyễn Thị Hiền Lương 11A2 7,3 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
172 Hoàng Thị Hoa Ly 11A2 7,5 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
173 Dương Thị Ngà 11A2 6,9 6,8 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 1 4
174 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11A2 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
175 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11A2 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
176 Phan Thị Yến Nhi 11A2 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
177 Trần Thị Yến Nhi 11A2 6,9 6,7 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 2 1 3
178 Lê Huyền Mai Nhung 11A2 7,8 8,1 8,0 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
179 Nguyễn Thanh Phong 11A2 6,6 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
180 Dương Minh Sang 11A2 6,4 6,9 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
181 Nguyễn Thị Phương Thanh 11A2 7,2 6,9 7,0 Khá T.bình Khá Khá Tốt Tốt 5 0 5
182 Phạm Đình Thanh 11A2 6,9 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
183 Phạm Hùng Thanh 11A2 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
184 Nguyễn Thị Thắm 11A2 7,0 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
185 Nguyễn Văn Thìn 11A2 7,0 7,4 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
186 Lê Thị Phương Thu 11A2 6,5 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 0 2
187 Đặng Phan Hoài Thương 11A2 7,6 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
188 Đỗ Hồng Tiến 11A2 7,5 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
189 Lê Quyết Tiến 11A2 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
190 Lê Văn Tuấn 11A2 7,2 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
191 Nguyễn Anh Tuấn 11A2 7,4     Khá     Khá Tốt   3 4 7
192 Trần Đình Tuấn 11A2 7,3 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
193 Lê Thanh Tùng 11A2 7,1 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 1 0 1
194 Nguyễn Đăng Vũ 11A2 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
195 Nguyễn Duy Anh 11A3 6,7 6,7 6,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
196 Dương Thị Bích 11A3 7,6 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
197 Phan Thị Duyên 11A3 6,9 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
198 Hoàng Minh Đức 11A3 7,6 7,3 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
199 Lê Tài Đức 11A3 6,8 7,3 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
200 Lê Văn Đức 11A3 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
201 Trần Thị Thu Hà 11A3 7,5 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
202 Trần Thị Hằng 11A3 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
203 Bùi Thị Hiên 11A3 6,3 6,9 6,7 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 4 6
204 Nguyễn Minh Hiếu 11A3 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá T.bình Khá Khá 4 3 7
205 Lê Thị Thanh Hoài 11A3 6,8 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 4 1 5
206 Nguyễn Thị Minh Hoài 11A3 7,7 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
207 Nguyễn Thị Thu Hoài 11A3 6,9 7,6 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
208 Hồ Thị Khánh Hòa 11A3 7,4 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
209 Võ Ngọc Huyền 11A3 7,1 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
210 Nguyễn Văn Hùng 11A3 7,3 7,1 7,2 Khá Khá Khá T.bình Khá Khá 0 0 0
211 Phạm Phi Hùng 11A3 7,7 8,0 7,9 Khá Giỏi Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
212 Trần Hùng 11A3 6,7 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
213 Phạm Minh Anh Hữu 11A3 8,0 8,2 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 2 2
214 Lê Thị Bích Liên 11A3 7,1 7,2 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
215 Nguyễn Thị Hoài Linh 11A3 6,8 7,3 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
216 Hoàng Thị Thanh Nga 11A3 6,0 6,8 6,5 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 19 1 20
217 Phan Thị Ngọc 11A3 7,4 7,4 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
218 Lê Thị Hoàng Oanh 11A3 7,3 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
219 Đỗ Thị Như Phương 11A3 6,6 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
220 Nguyễn Hữu Phước 11A3 7,9 8,2 8,1 Khá Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
221 Phan Văn Quang 11A3 6,9 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
222 Dương Thị Ánh Sương 11A3 7,6 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
223 Phạm Thị Thanh Tâm 11A3 8,0 8,2 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
224 Phan Thị Hồng Thắm 11A3 7,3 7,5 7,5 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 1 1 2
225 Nguyễn Thị Thu 11A3 7,2 7,1 7,2 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
226 Trần Thị Thúy 11A3 7,0 6,8 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
227 Võ Thị Ngọc Thúy 11A3 7,6 7,7 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
228 Phan Thị Thu Thương 11A3 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
229 Nguyễn Thị Trang 11A3 6,2 6,8 6,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 1 2 3
230 Nguyễn Thị Lệ Trà 11A3 7,2 7,7 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
231 Nguyễn Thành Trung 11A3 6,5 6,9 6,8 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 0 0 0
232 Dương Quốc Tuấn 11A3 6,4 7,0 6,8 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 1 0 1
233 Hoàng Long Việt 11A3 7,5 7,8 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
234 Nguyễn Thế Vũ 11A3 7,2 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
235 Phạm Thị Xuyến 11A3 7,5 7,3 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
236 Lê Hoàng Anh 11A4 8,0 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
237 Nguyễn Thị Lan Anh 11A4 6,1 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 4 3 7
238 Nguyễn Thành Chung 11A4 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
239 Hồ Thị Dung 11A4 7,3 7,4 7,3 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
240 Trần Hoài Dương 11A4 6,9 6,5 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
241 Nguyễn Ngọc Anh Đức 11A4 7,2 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
242 Lê Thị Thanh Hà 11A4 8,1 8,1 8,1 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 1 0 1
243 Hồ Thị Hào 11A4 6,8 7,1 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
244 Võ Thị Hồng Hạnh 11A4 7,1 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 5 8
245 Phan Văn Hiếu 11A4 7,7 7,8 7,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
246 Hoàng Thị Thanh Hoa 11A4 6,8 6,6 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
247 Hoàng Thị Hoài 11A4 7,2 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
248 Lê Anh Hoài 11A4 7,0 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 5 7
249 Trương Thị Hoài 11A4 7,0 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
250 Đinh Ngọc Hòa 11A4 7,5 7,6 7,6 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
251 Nguyễn Quốc Hòa 11A4 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 4 6
252 Phạm Khánh Hòa 11A4 7,2 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
253 Hồ Thị Huyền 11A4 6,6 6,6 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
254 Trương Thị Huyền 11A4 7,3 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
255 Nguyễn Bảo Hùng 11A4 6,9 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
256 Nguyễn Thị Liễu 11A4 7,1 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
257 Nguyễn Thị Diệu Linh 11A4 6,5 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
258 Phan Thị Hiền Linh 11A4 6,8 6,8 6,8 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
259 Hồ Thị Loan 11A4 7,4 6,8 7,0 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 3 11 14
260 Phạm Thị Kiều Mai 11A4 6,8 6,5 6,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 7 7
261 Phạm Tuyết Mai 11A4 6,6 6,3 6,4 Khá T.bình T.bình Khá Yếu Yếu 7 9 16
262 Nguyễn Thị Thùy Ngân 11A4 7,1 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
263 Phan Thúy Ngân 11A4 7,3 7,4 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 3 3
264 Hoàng Thị Ánh Ngọc 11A4 7,6 7,2 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
265 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 11A4 7,7 7,6 7,6 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
266 Hoàng Thị Minh Nguyệt 11A4 6,7 7,1 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 3 0 3
267 Nguyễn Như Quỳnh 11A4 7,1     Khá     Tốt     3 7 10
268 Nguyễn Thị Thủy 11A4 7,1 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 8 9
269 Nguyễn Thị Thúy 11A4 7,0 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 5 5
270 Nguyễn Thị Hoài Thương 11A4 6,1 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 1 2
271 Nguyễn Văn Tiến 11A4 6,7 6,7 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
272 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A4 7,5 7,7 7,7 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 2 4
273 Phan Minh Tú 11A4 6,8 6,6 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 2 2 4
274 Phạm Văn Tường 11A4 7,4 7,5 7,4 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 0 4 4
275 Nguyễn Thanh Xuân 11A4 6,0 6,7 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 2 2
276 Nguyễn Đình An 11A5 5,6 5,7 5,6 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 2 2
277 Hoàng Thị Bông 11A5 5,9 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 2 14 16
278 Dương Thành Anh Đức 11A5 6,1     T.bình     Khá     1 23 24
279 Lê Thị Thùy Giang 11A5 6,4 6,8 6,7 T.bình T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 12 0 12
280 Trần Hoàng Hải 11A5 5,3 5,6 5,5 T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình T.bình 15 20 35
281 Lê Lương Hạnh 11A5 5,8 5,8 5,8 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 1 3 4
282 Nguyễn Thị Thu Hạnh 11A5 5,9 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 3 2 5
283 Trần Tiến Hoàng 11A5 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 4 10 14
284 Nguyễn Thị Thu Hương 11A5 6,8 7,3 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
285 Phan Quốc Khánh 11A5 5,7 6,2 6,0 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 6 3 9
286 Lê Phương Linh 11A5 8,4 8,5 8,4 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 0 0 0
287 Phan Hải Long 11A5 6,3 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
288 Nguyễn Thị Lưu Ly 11A5 6,3 6,5 6,4 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 1 1
289 Dương Thị Tuyết Mai 11A5 6,0 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 2 3
290 Phan Châu Mai 11A5 7,0 7,1 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
291 Dương Ngọc Minh 11A5 6,7 6,8 6,8 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
292 Phan Thị Hoài Mơ 11A5 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 3 5
293 Lê Hoài Nam 11A5 6,2 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Tốt Tốt 0 1 1
294 Hồ Thị Thúy Nga 11A5 6,0 6,6 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Khá Khá 0 1 1
295 Nguyễn Đăng Quỳnh Nga 11A5 7,2 7,6 7,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 2 7
296 Nguyễn Thị Thanh Nga 11A5 5,8 6,3 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 3 1 4
297 Phan Thị Thúy Ngân 11A5 7,1 6,9 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 4 4
298 Lê Thảo Nguyên 11A5 5,5 5,7 5,6 T.bình Yếu T.bình T.bình T.bình T.bình 6 8 14
299 Phan Hoàng Nhật 11A5                   14 0 14
300 Hồ Thị Tình Nhi 11A5 6,3     T.bình     Tốt     10 43 53
301 Lê Thị Thảo Nhi 11A5 5,8 6,4 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 0 0
302 Hồ Thị Hồng Nhung 11A5 6,4 6,5 6,5 T.bình Khá Khá Yếu Khá Khá 1 2 3
303 Trần Thị Kim Oanh 11A5 6,9 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 2 1 3
304 Mai Minh Quang 11A5 6,1 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình T.bình Khá Khá 3 1 4
305 Thới Nguyên Soái 11A5 6,2 5,9 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 3 13 16
306 Võ Thu Sương 11A5 7,4 7,3 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
307 Phạm Tiến Thành 11A5 5,9 5,9 5,9 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 0 2 2
308 Nguyễn Thanh Thảo 11A5 6,1 6,9 6,6 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
309 Nguyễn Thị Thu Thảo 11A5 6,9 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
310 Đặng Hoàng Thắng 11A5 6,7 7,0 6,9 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
311 Trần Thị Thủy 11A5 6,2 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 5 7
312 Hoàng Thị Trang 11A5 8,2 8,3 8,3 Giỏi Khá Giỏi Tốt Tốt Tốt 2 4 6
313 Phan Anh Tuấn 11A5 5,8 6,0 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
314 Võ Thùy Vy 11A5 6,4 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 9 5 14
315 Nguyễn Thị Hãi Yến 11A5 6,0 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Tốt Tốt Tốt 1 3 4
316 Phan Thị Phương Anh 11A6                   0 0 0
317 Dương Thị Kim Chinh 11A6 6,6 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
318 Hoàng Thị Đào 11A6 6,1 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 2 2
319 Nguyễn Thị Anh Đào 11A6 6,9 6,8 6,9 T.bình Khá Khá Tốt Khá Khá 0 2 2
320 Lê Thị Việt Hà 11A6 6,9 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Khá Khá 0 1 1
321 Nguyễn Đăng Hải 11A6 5,7 6,2 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 1 2
322 Nguyễn Thị Thu Hằng 11A6 6,9 7,2 7,1 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
323 Lê Phạm Thu Hiền 11A6 6,5 6,4 6,5 Khá T.bình Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
324 Trịnh Thị Thanh Hiền 11A6 6,6 6,8 6,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 4 5
325 Hồ Thị Thu Hiếu 11A6 6,6 6,8 6,8 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 1 1
326 Trần Thị Hiệp 11A6 7,0 6,9 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 0 1
327 Phan Thanh Hòa 11A6 6,0 6,4 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 1 3
328 Nguyễn Thị Hồng Huệ 11A6 7,2 7,5 7,4 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 1 1 2
329 Hoàng Ngọc Huyền 11A6 6,8 7,0 6,9 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 1 1
330 Dương Văn Hùng 11A6 5,9 6,6 6,3 T.bình Khá T.bình Tốt Khá Khá 1 0 1
331 Trần Trung Hữu 11A6 6,7 6,9 6,8 Khá Khá Khá Khá Khá Khá 3 0 3
332 Nguyễn Hoàng Linh 11A6 7,5 7,5 7,5 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 2 0 2
333 Phan Thị Thùy Linh 11A6 6,2 6,1 6,1 T.bình T.bình T.bình Tốt Khá Khá 0 2 2
334 Dương Thanh Long 11A6 6,4 6,3 6,3 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
335 Lê Thanh Long 11A6 6,3 6,2 6,2 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 2 2 4
336 Dương Hoài Nam 11A6 5,9 6,1 6,0 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 1 0 1
337 Nguyễn Ngọc Phương Nam 11A6 6,2 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
338 Phạm Thị Minh Ngọc 11A6 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 0 5
339 Dương Thị Hồng Nhung 11A6 6,0 6,7 6,5 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 2 2
340 Phan Thanh Phúc 11A6 6,3 6,6 6,5 T.bình Khá Khá Khá Khá Khá 0 0 0
341 Phan Minh Phước 11A6 5,6 5,6 5,6 T.bình T.bình T.bình Khá T.bình T.bình 0 2 2
342 Võ Thị Như Quỳnh 11A6 7,7 7,7 7,7 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 4 4 8
343 Phan Thanh Sơn 11A6 6,0 6,2 6,1 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
344 Nguyễn Ngọc Thanh 11A6 6,6 6,8 6,7 T.bình Khá Khá Tốt Tốt Tốt 2 1 3
345 Nguyễn Ngọc Thọ 11A6 6,8 7,0 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
346 Nguyễn Thị Minh Thúy 11A6 6,5 6,5 6,5 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
347 Phan Thị Thu Thúy 11A6 6,7 7,1 7,0 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 5 1 6
348 Phan Thị Thu Trang 11A6 7,1 7,5 7,3 Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt 0 0 0
349 Nguyễn Hiếu Trung 11A6 6,3 6,5 6,4 T.bình Khá T.bình Khá Tốt Tốt 0 3 3
350 Đặng Ngọc Tuân 11A6 5,6 6,1 5,9 T.bình T.bình T.bình Khá Khá Khá 0 0 0
351 Nguyễn Thị Tú 11A6 7,5 7,7 7,6 Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt 0 0 0
352 Trần Thị Thu Uyên 11A6 5,5