Tin tức chung

Danh sách ủng hộ cô Hoàng Thị Thỏa

5/31/2018 12:07:54 AM

New Page 1
 CBGVNV, PHỤ HUYNH, HS TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
                                       THĂM CÔ THỎA
         
TT Họ tên  GV Ngày 19/5 Ngày 20/5  
1 Trường   10.000.000    
2 Tổ Lý     1.000.000  
3 Tổ Sinh     1.000.000  
4 Tổ Tin     1.000.000  
5 Tổ TDQP     1.000.000  
6 Phạm Hồng Việt Toán 1.000.000    
7 Phan Thị Thúy Hà Toán 1.000.000    
8 Lê Văn Hùng Toán 1.000.000    
9 Hoàng Tiến Ngọc Toán 1.000.000    
10 Đinh Thị Hạnh Khuyên Toán 1.000.000    
11 Đặng Thị Thu ánh Toán 1.000.000    
12 Bùi Nguyễn Thanh Hà Toán 1.000.000    
13 Bùi Thị Hằng Toán 1.000.000    
14 Nguyễn Thị Bích Thủy Toán 1.000.000    
15 Nguyễn Hữu Quyết Toán 1.000.000    
16 Nguyễn Xuân Long Toán 1.000.000    
17 Nguyễn Hồ Ngọc Toán 1.000.000    
18 Dương Thăng Long Toán 1.000.000    
19 Nguyễn Thị Phương Liên Vật lý   1.000.000  
20 Trần Đăng Sự Vật lý   500.000  
21 Võ Thùy Dương Vật lý   500.000  
22 Lê Thị Thuấn Vật lý   500.000  
23 Phan Thị Thu Hường Vật lý   500.000  
24 Nguyễn Thị Bích Hòa Vật lý   500.000  
25 Lê Thị Hằng Nga Vật lý   500.000  
26 Trần Nữ Liên Hương Vật lý   500.000  
27 Nguyễn Bá Cầm Hóa học   500.000  
28 Trần Thái Sơn Hóa học 500.000    
29 Nguyễn Thị Thanh Tâm Hóa học 500.000    
30 Trần Thị Lý Hóa học   500.000  
31 Hoàng Thị Ly Na Hóa học 500.000    
32 Phan Thị Thái Hóa học   500.000  
33 Nguyễn Thị Hồng Mơ Hóa học 500.000    
34 Trang Thị Nhàn Hóa học 500.000    
35 Lê Thị Hải Âu Sinh học   500.000  
36 Nguyễn Thị Hoài Thu Sinh học   500.000  
37 Lương Thị Như Trang Sinh học   500.000  
38 Dương Đình Phúc Tin hoc   500.000  
39 Nguyễn Thị Hồng Huệ Tin hoc   500.000  
40 Nguyễn Thị Phương Tin hoc   500.000  
41 Trần Thị Tuyết Mai Tin hoc   500.000  
42 Nguyễn Hữu Đức Tin hoc   500.000  
43 Nguyễn Thị Thanh Bình Văn học   500.000  
44 Phạm Thị Ngọc Chung Văn học   500.000  
45 Nguyễn Thị Thái Hòa Văn học   500.000  
46 Đặng Thị ánh Tuyết Văn học   500.000  
47 Lê Thị Thủy Văn học   500.000  
48 Trần Thị Diệu Thúy Văn học   500.000  
49 Phan Thị Lệ Thương Văn học   500.000  
50 Phan Thị Thanh Hương A Văn học   500.000  
51 Nguyễn Thị Quý Nghĩa Văn học   500.000  
52 Phan Thị Hồng Hạnh Văn học   500.000  
53 Phan Thị Thanh Hương B Văn học   500.000  
54 Hoàng Thị Thu Trang Văn học   500.000  
55 Phan Hồng Hòa Lịch sử   500.000  
56 Hồ Thị Hiền Lịch sử   500.000  
57 Nguyễn Trung kiên Lịch sử   500.000  
58 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lịch sử   500.000  
59 Phan Thị Hồng Hà Lịch sử   500.000  
60 Lê Thị Tam Địa lý   500.000  
61 Hoàng Thị Nguyệt Thắm Địa lý   500.000  
62 Trần Thị Mỹ Hạnh Địa lý   500.000  
63 Mai Thùy Hân Địa lý   500.000  
64 Đậu Minh Bình KTCN   500.000  
65 Phan Hồng Nhuệ KTCN   500.000  
66 Nguyễn Văn Thành KTCN   500.000  
67 Võ Văn Hùng KTNN   500.000  
68 Trần Xuân Thành KTNN   500.000  
69 Lê Thị Mơ Tiếng Anh   1.000.000  
70 Mai Vũ An Bình Tiếng Anh   500.000  
71 Nguyễn Thị Ngà Tiếng Anh   500.000  
72 Nguyễn Thị Tưởng Tiếng Anh   500.000  
73 Trần Thị Hường Tiếng Anh   500.000  
74 Mai Thị Liên Tiếng Anh   500.000  
75 Phạm Thị Hồng Tiếng Anh   500.000  
76 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tiếng Anh   500.000  
77 Lê Thị Kiều Dương Tiếng Anh   500.000  
78 Hoàng Thị Hương Tiếng Anh   500.000  
79 Nguyễn Thị Tú Anh GDCD   500.000  
80 Nguyễn Hoàng Loan GDCD   500.000  
81 Nguyễn Thị Thúy Vinh GDCD   500.000  
82 Hoàng Thị Phượng GDCD   500.000  
83 Vương Anh Thế TDQP   500.000  
84 Nguyễn Thị Hương Bình Văn phòng   500.000  
85 Vương Thị Như Hiền Văn phòng   500.000  
86 Traần Thị Thu Hà Văn phòng   500.000  
87 Nguyễn Thị Hiền Văn phòng   500.000  
88 Trương Thị Hương Giang  THPT Đồng Hới   1.000.000  
89 Chi Đoàn Gv     500.000  
90 Đoàn trường     1.000.000  
91 Ban DDCMHS trưởng     2.000.000  
92 Cô Phạm Thị Càn Cựu Hiệu trưởng   1.000.000  
93 Bác Thủy  Bảo vệ trường   500.000  
94 Phan Thị Hạnh GV cũ của trưởng   500.000  
95 Hội CMHS 12A1     6.250.000  
96 Hội CMHS 12A2     800.000  
97 Hội CMHS 12A9     1.000.000  
98 Bác Hoảng Thị Lệ Mỹ Phụ huynh 12A7   500.000  
99 Bác Hoàng Kim Hợi  Cựu PH trường   500.000  
100 Học sinh 12A1     3.000.000  
101 Học sinh 12A2     500.000  
102 Học sinh 12A6     500.000  
103 Học sinh 12A7     500.000  
104 Học sinh 12A8     500.000  
105 Học sinh 12A9     500.000  
106 Học sinh 12A11     500.000  
107 Học sinh 12A12     500.000  
108 Học sinh 11A1     500.000  
109 Học sinh 11A3     500.000  
110 Học sinh 11A4     500.000  
111 Học sinh 11A8     500.000  
112 Học sinh 10A7     500.000  
112 Cô Nguyễn Thị Hải Diệu Cựu GV trường   1.000.000  
  Tổng   25.500.000 62.550.000  
         

 

ĐỢT 2: 10g 20/5-30/5
       
         
TT Họ tên  Địa chỉ Từ 20/5 Ghi chú  
1 Nguyễn Thị Hương NV thiết bị THPT Lê Quý Đôn  500.000    
2 Lớp 11A9 THPT Lê Quý Đôn 600.000    
3 10A11 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
4 Ngô Khôn Vĩnh GV TDQP THPT Lê Quý Đôn 500.000    
5 11A11 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
6 2 chị em Thảo - Na  Cựu hs THPT Lê Quý Đôn 500.000    
7 Lê Thị Hồng Hạnh Cựu hs THPT Lê Quý Đôn 300.000    
8 Phụ huynh em Trần Thanh Tú 12A1 Cựu hs THPT Lê Quý Đôn 1.000.000 Mơ   
9 Chị Trần Thị Xoa Cựu nhân viên THPT Lê Quý Đôn 200.000 Mơ   
10 11A6 THPT Lê Quý Đôn 500.000 Mơ   
11 Phụ huynh em Nguyễn Nguyên Phương 11A6 THPT Lê Quý Đôn 200.000 Mơ   
12 Phạm Hồng Tứ Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
13 12A5 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
14 Phụ huynh em Lưu Ly 12A5 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
15 01 Phụ huynh 12A2 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
16 12A3 THPT Lê Quý Đôn 600.000    
17 Trần Thị Lệ An Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
18 10A4 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
19 11A7 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
20 1 nhóm hs 12A5 THPT Lê Quý Đôn 420.000    
21 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
22 Lê Thị Diễm hương và 1 người bạn Cô Thoả Cựu hs THPT Lê Quý Đôn 3.000.000    
23 Phụ huynh em Phạm Mạnh Trường  Cựu hs 12A1 500.000    
24 "Những Tấm Lòng Thơm Thảo" Hội thiện nguyện THPT Lê Quý Đôn 3.000.000    
25 Bùi Xuân Tâm Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
26 10A3 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
27 10A2 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
28 Bác Hoà  Bảo vệ trường THPT Lê Quý Đôn 300.000    
29 Trần Tố Phượng Bạn cùng khoá ĐH cô Thoả 500.000    
30 Hoàng Tiến Hiền GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
31 Phụ Huynh Lê Thị Thuỳ Dung 12a1 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
32 Hoàng Văn Phúc Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
33 10A10 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
34 Lại Thị Kiều Giang Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
35 10A5 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
36 Phụ huynh em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 12A1 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
37 Em Trần Khánh Chi 12A1 THPT Lê Quý Đôn 250.000    
38 12A4 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
39 Tổ Toán Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp   1.000.000    
40 Bùi Thanh Mai Hs cũ lớp 12A1 - THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
41 Thầy Nguyễn Thanh Hải Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 500.000    
42 Một người bạn của cô Mơ Lê   500.000    
43 Cô Nguyễn Thị Ngư Thuỷ Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 300.000    
44 Thầy Nguyễn Thế Huế GV trường THPT Ngô Quyền 1.000.000    
45 10A6 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
46 10A13 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
47 Thầy Nguyễn Đăng Thực THPT Lê Quý Đôn 500.000    
48 Chị Bích - phụ huynh 10A5 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
49 10A1 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
50 Dươn Thị Ngọc Sáu Phụ huynh - THPT Lê Quý Đôn 300.000    
51 Facebook Trang Mon Hs cũ - THPT Lê Quý Đôn 550.000    
52 Hội hưu trí Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
53 Một nhóm học sinh 10A2 THPT Lê Quý Đôn 270.000    
54 Thương + Huyền Lớp 11A9 - khoá 2007-2011 500.000    
55 Nguyễn Thanh Trà Lớp 12B3 - Khoá 2012-2015 500.000    
56 12A8 (đợt 2) THPT Lê Quý Đôn 1.200.000    
57 Lê Phạm Thu Hiền Lớp 12A6 - THPT Lê Quý Đôn 200.000    
58 Hồ Ngọc Thắng Giám đôc TT Lưu trữ - Cựu Gv Cự Nẩm 500.000    
59 Trần Thị Diễn Cựu GV Cự Nẫm 200.000    
60 Phụ huynh em Lê Quyết Tiến 12A2 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
61 Lê Thị Mỹ Hạnh 12B10 - Khoá 2008-2011 - THPT LQĐ 500.000    
62 Trần Trang Vân (con dâu cô Càn)   2.000.000    
63 Cô Hoàng Thị Thuỷ Cựu Gv trường THPT Lê Quý Đôn 300.000    
64 Hồ Thanh Nga Cựu Hs trường THPT Lê Quý Đôn 500.000    
65 Lớp A, B, C, D Khoá 1995-1998 Cựu Hs trường THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
66 12A10 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
67 Phụ huynh lớp 10A3 THPT Lê Quý Đôn 2.000.000    
68 Phụ huynh lớp 11A2 THPT Lê Quý Đôn 3.000.000    
69 Học sinh lớp 11A2 THPT Lê Quý Đôn 1.070.000    
70 Cô Nhung Hiệu trưởng trường mầm non Phúc Trạch 500.000    
71 Lớp H khoá 2002-2005 THPT Số 2 Bố Trạch 13.000.000    
72 Phụ huynh lớp 10A7 THPT Lê Quý Đôn 1.950.000    
73 Em Phan Thị Mỹ Duyên - lớp 11A5 THPT Lê Quý Đôn 500.000    
74 Phụ huynh lớp 10A2 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
75 Phụ huynh em Nguyễn Ánh Dương 10A2 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
76 Phụ huynh em Nguyễn Quỳnh Hoa 10A2 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
77 Phụ huynh em Đặng Minh Châu 10A2 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
78 Phụ huynh em Hoàng Thị Cẩm Ly 10A2 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
79 Phụ huynh em Nguyễn Thủy Tiên 10A2 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
80 Phụ huynh lớp 11A3 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
81 Phụ huynh em Phạm Văn Cửu THPT Lê Quý Đôn 200.000    
82 Nhóm HS 11A3 THPT Lê Quý Đôn 600.000    
83 Hội phụ huynh lớp 11A12  THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
84 Phụ huynh em Vỏ Minh Thái - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
85 Phụ huynh em Hoàng Tiến Long - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
86 Phụ huynh em Phan Thị Ngọc Hà - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
87 Phụ huynh em Phan Thị Khánh Vân - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
88 Phụ huynh em Hồ Thị Thủy - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
89 Phụ huynh em Phan Thị Nhật Linh - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
90 Phụ huynh em Nguyễn Xuân Thông - 11A12 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
91 Phụ huynh Nguyễn Thị Phương Thảo (B) Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
92 Phụ huynh Phan Thị Kim Ngân Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 50.000    
93 Phụ huynh Phan Hoàng Nguyệt Vi Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 50.000    
94 Phụ huynh Nguyễn Khánh Như Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
95 Phụ huynh Dương Văn Chiến Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 50.000    
96 Phụ huynh Dương Văn Toàn Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 50.000    
97 Phụ huynh Nguyễn Thế Nghĩa Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
98 Phụ huynh Phan Thị Thu Bích Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
99 Phụ huynh Phan Nguyễn Trung Hiếu Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 200.000    
100 Phụ huynh Bùi Quang Đức Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
101 Phụ huynh Hà Phan Anh Tú Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 100.000    
102 Phụ huynh Võ Thị Huyền Trang Lớp 11A8 - THPT Lê Quý Đôn 50.000    
103 Hội phụ huynh lớp 10A13 THPT Lê Quý Đôn 650.000    
104 Hội phụ huynh lớp 10A9 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
105 Phụ huynh lớp 10A6 THPT Lê Quý Đôn 1.150.000    
106 Cô Trang (Anh văn) THPT Cự nẫm 300.000    
107 Cô Giang (Anh văn) THPT Cự nẫm 300.000    
108 Cô Minh (Anh văn) THPT Cự nẫm 300.000    
109 Em Nguyễn Trọng Duy - 11C khóa 2001-2004 THPT Cự nẫm 500.000    
110 Phụ huynh em Lê Thị Minh Anh - 10A2 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
111 Anh Hoàng Quang Trà Cựu GV Toán 500.000    
112 Tập thể lớp 11A6 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
113 Phụ huynh em Đặng Tiến Sỹ - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
114 Phụ huynh Kim Anh + Kim ÁNh - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
115 Phụ huyng em Nguyễn Như Phương - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
116 Phụ huynh em hà Quỳnh Như - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
117 Phụ huynh em Nguyễn Bảo Ngọc - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
118 Phụ huynh em Phan Hà Trang - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 200.000    
119 Phạm Thành Long - 11A6 THPT Lê Quý Đôn 100.000    
120 Phạm Thị Hương - 12D - khóa 2002-2005 THPT Cự nẫm 500.000    
121 Em Trương Thị Hương -12D - khóa 2002-2005 THPT Cự nẫm 500.000    
122 Chị Trần Thị Soa - tạp vụ  THPT Cự nẫm 200.000    
123 Chị Phan Thị Bích Thủy - NV Y tế THPT Cự nẫm 200.000    
124 Thầy Trần Đình Chuyên - GV Toán THPT Cự nẫm 400.000    
125 Cô Hoàng Thị Thúy Nga - GV Văn THPT Cự nẫm 200.000    
126 Cô Nguyễn Thị Lý - GV Văn THPT Cự nẫm 200.000    
127 Cô Doãn Thị Hương - GV Văn THPT Cự nẫm 400.000    
128 Cô Hồ Thị Nhuần - GV Văn THPT Cự nẫm 200.000    
129 Thầy Phạm Thành Vũ - GV Toán THPT Cự nẫm 200.000    
130 Cô Bùi thị Thu Hoài - GV Anh văn THPT Cự nẫm 200.000    
131 Thầy Phạm Ngọc Hưng - Phó hiệu trưởng THPT Cự nẫm 200.000    
132 Thầy Hoàng Quảng Điền - GV Thể dục THPT Cự nẫm 200.000    
133 Thầy Nguyễn Hữu Châu - GV Công nghệ THPT Cự nẫm 200.000    
134 Em Hoàng Thị Huyền - 12C- khóa 2002-2005 THPT Cự nẫm 200.000    
135 Hội phụ huynh hs lớp 10A11 THPT Lê Quý Đôn 2.000.000    
136 Thu Hiền  + Hoàng Hằng 12B9 - Năm học 2015-2016  THPT Lê Quý Đôn 400.000    
137 Phụ huynh lớp 11A4 THPT Lê Quý Đôn 1.700.000    
138 Phan Thị Thương Huyền Cựu GV THPT Lê Quý Đôn 300.000    
139 Lớp 11A1 THPT Lê Quý Đôn 1.000.000    
           
      84.660.000