Tin tức chung

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

7/13/2017 9:06:36 AM

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH DÁNH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc ttruong Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Thành 01/10/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
2 Hồ Thị Thanh Thảo 17/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
3 Nguyễn Bảo Khánh 28/10/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
4 Nguyễn Tiến Hùng 03/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
5 Nguyễn Châu Ngọc Khanh 24/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
6 Nguyễn Hoài An 10/09/2002 Diễn Châu- Nghệ An Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
7 Phan Thị Hà Tiên 21/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
8 Nguyễn Phan Yến Nhi 22/12/2002 Lệ Thủy-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
9 Dương Thị Tú Anh 05/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
11 Hoàng Thị Mai Hoa 07/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
12 Trần Linh Chi 02/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
13 Lê Dương Tú Uyên 01/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
14 Hồ Thị Thanh Thảo 28/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
15 Nguyễn Thị Diệu Trinh 11/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
16 Dương Hà Anh 16/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
17 Hoàng Đinh Trọng Khánh 08/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
18 Phan Thị Thùy Trang 15/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
19 Nguyễn Thị Hương 15/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
20 Lê Khánh Huyền 30/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
21   Thị Phương Thảo 07/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
22 Hoàng Thị Thảo Dung 15/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
23 Nguyễn Đức Hải 16/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
24 Nguyễn Thị Hoàng Giang 19/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
25 Phan Thùy Linh 15/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
26 Nguyễn Thị Thúy Hồng 18/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
28 Hồ Thị ánh Tuyết 02/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
29 Trần Nguyễn Minh Anh 02/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
30 Phan Võ Huyền Diệu 19/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
31 Phan Thị Mai Hương 08/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
32 Trần Khánh Linh 02/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
33 Nguyễn Thị Bích Ngọc 07/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
34 Hoàng Thị Linh Nhi 31/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
35 Võ Minh Quân 06/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
36 Lê Thị Ngọc ánh 04/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
37 Hoàng Lệ Thủy 01/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
38 Dương Thị Hồng Thủy 21/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
39 Dương Văn Huy 26/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
40 Dương Trường Sơn 05/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
41 Dương Công Viễn 27/10/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
42 Lê Thị Hoài Trinh 26/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
43 Nguyễn Bách Việt 03/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
44 Lê Quang Hiếu 25/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
45 Nguyễn Thanh Ngọc 15/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
46 Dương Thị ánh Tuyết 08/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
47 Hoàng Trần Duy Bảo 13/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
48 Hồ Thị Minh Huyền 10/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
49 Nguyễn Thị Cúc 04/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
50 Nguyễn Minh Đức 23/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
51 Đỗ Thị Thúy 09/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
52 Nguyễn Thị Mai Anh 14/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
53 Đinh Thị Thuận 23/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
54 Hoàng Lan Nhi 09/07/2002 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
55 Phan Thị Thúy Hiền 19/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
56 Hồ Thị Phương Thanh 23/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
57 Phan Thị Hồng Phúc 24/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
58 Nguyễn Thị Thanh Trà 16/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
59 Phan Thị Hương Trà 21/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
60 Trần Thị Thúy Quỳnh 10/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
61 Hồ Minh Quân 25/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
62 Nguyễn Hà Bảo Châu 22/03/2002 Bảo Lộc- Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
63 Lê Thị Minh Anh 26/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
64 Nguyễn Thùy Trang 09/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
65 Hoàng Vũ Uyên Nhi 20/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
66 Hồ Hà Nhi 20/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
67 Hồ Gia Huy 07/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
68 Phan Thị Phương Thảo 27/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
69 Nguyễn Thị Hải Hiếu 23/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
70 Nguyễn Thị Sen 06/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
71 Nguyễn Ngọc Hân 19/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
72 Trần Thị Mỷ Thư 12/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
73 Trần Thị Thanh Phương 29/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
74 Dương Thị Hải 10/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
75 Phan Thị Hoài Linh 15/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
76 Vũ Sông Hương 09/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
77 Trần Trung Hiếu 09/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
78 Nguyễn Hữu Quân 05/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
79 Bùi Thị Thúy 16/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
80 Trần Đình Cần 10/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
81 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
82 Dương Thị Kiều Oanh 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
83 Nguyễn Xuân Bắc 14/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
84 Nguyễn Thị Thu Hương 15/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS số 2 Hưng Trạch  
85 Phạm Thị Phương Nhi 30/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
86 Đoàn Minh Hằng 29/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
87 Trương Huyền Trang 04/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
88 Phạm Thế Toàn 15/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
89 Nguyễn Tiến Đạt 09/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
90 Hồ Thị Hà Trang 17/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
91 Phạm Thị Lan Hương 06/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
92 Hồ Thị Thu 28/12/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
93 Dương Thành Vinh 25/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
94 Hoàng Ngọc Ngọ 24/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
95 Nguyễn ánh Dương 02/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
96 Nguyễn Hồng Nhung 29/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
97 Dương Thị Thùy Nhung 23/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
98 Lê Thị Mỹ Hằng 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
99 Lê Thị Thu Hiền 06/07/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
100 Hồ Minh Tiến 07/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
101 Nguyễn Thị Hồng 18/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
102 Phạm Thị Thu Hoài 28/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
103 Hồ Thị Như Quỳnh 23/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
104 Phan Trần Nhị Nguyên 25/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
105 Phạm Thị Huyền Trang 16/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
106 Phan Minh Tiến 19/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
107 Đặng Minh Châu 10/06/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
108 Trần Hoàng Hải 27/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
109 Võ Thu Thủy 28/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
110 Trần Thị Ngọc Anh 07/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
111 Hồ Ngọc Khánh 26/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
112 Nguyễn Minh Đức 09/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
113 Võ Tuấn Tùng 12/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
114 Nguyễn Ngân Hà 12/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
115 Nguyễn Lưu Phương Thy 10/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
116 Nguyễn Thị Anh Kiều 02/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
117 Nguyễn Văn Dũng 02/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
118 Lê Thị Diệu Hiền 20/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
119 Hồ Đoàn Lan Chi 06/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
120 Hồ Đăng Hải 08/06/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đức Trạch  
121 Hoàng Thị Nhàn 08/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
122 Trần Thị Thanh Thanh 31/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
123 Phan Thị Mỹ Linh 28/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
124 Phan Thị Hoài Ly 23/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
125 Phạm Đình Thanh Bình 24/09/2002 Bắc Bình-Bình Thuận Nam Kinh THCS Tây Trạch  
126 Lê Tiến Tịnh 03/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
127 Nguyễn Ngọc Tân 05/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
128 Nguyễn Phương Anh 12/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
129 Lê Thị Thảo Nhi 28/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
130 Nguyễn Trung Hậu 06/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
131 Nguyễn Thị Mai Ly 19/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
132 Nguyễn Xuân Quân 29/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
133 Trần Quang Lương 26/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
134 Hoàng Thị Cúc 17/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
135 Lê Thị Thùy Trang 06/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
136 Nguyễn Thủy Tiên 26/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
137 Nguyễn Quỳnh Hoa 30/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
138 Bùi Phương Thảo 26/08/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
139 Nguyễn Diệu Thúy 02/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
140 Hồ Hoàng Chung 04/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
141 Phạm Thị Thanh Loan 01/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
142 Phan Thị Tú Uyên 22/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
143 Trương Cẩm Ly 17/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
144 Trần Trung Nguyên 20/02/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
145 Võ Hồng Nhung 06/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
146 Võ Thị Ngọc Anh 06/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
147 Nguyễn Ngọc Tú 27/05/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
148 Hoàng Thị Huyền Trang 02/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
149 Phan Văn Hiếu 27/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
150 Lê Hải Nguyên 17/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
151 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
152 Hoàng Thủy ánh Quỳnh 20/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
153 Nguyễn Thị Hoài Linh 04/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
154 Trần Thị Quỳnh Trang 10/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
155 Trần Thị Kim Chi 27/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
156 Lê Thị Thùy Ly 10/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
157 Nguyễn Thị Hồng 11/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
158 Võ Thị Xuân Hương 03/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
159 Võ Thị Thùy Linh 16/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
160 Lê Ngọc Anh 23/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
161 Nguyễn Thị Hồng Hà 18/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
162 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
163 Dương Thị Hà Vi 29/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
164 Hồ Thị Lý 13/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
165 Nguyễn Thị Hoài Phương 06/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
166 Mai Xuân Việt 10/07/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
167 Nguyễn Thị Yến Ngọc 07/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
168 Phạm Thị Hoài Thương 14/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Vạn Trạch  
169 Nguyễn Thị Lương 07/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Vạn Trạch  
170 Hoàng Thị Hồng Hiệp 10/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Vạn Trạch  
171 Phạm Thị Hiền 16/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
172 Trần Đức Hùng 16/05/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
173 Lưu Uyên Uyên 06/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
174 Bùi Lê Diễm Quỳnh 13/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
175 Nguyễn Diệu Trà 28/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
176 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
177 Hoàng Thị Cẩm Ly 29/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
178 Võ Như Quỳnh 11/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
179 Mai Thị Thu Thảo 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
180 Cao Trần Thảo Nhi 04/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
181 Nguyễn Phúc Nguyên 04/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
182 Trần Thị Hằng 28/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
183 Dương Mỹ Linh 22/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
184 Dương Thị Thanh Thủy 03/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
185 Phan Khánh Vân 17/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
186 Phạm Thị ánh Nguyệt 21/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
187 Nguyễn Thị Lan Anh 22/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
188 Nguyễn Thị Thu Hiếu 14/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
189 Đào Chung Thủy 13/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
190 Nguyễn Thị Thu Mai 09/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
191 Nguyễn Thị Mai Hồng 30/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
192 Hoàng Đức Tuấn 03/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
193 Nguyễn Ngọc Mai Ly 21/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
194 Trần Mỹ Hạnh 10/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
195 Đoàn Thị Lan 07/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
196 Nguyễn Ngọc Anh 16/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
197 Phạm Xuân Đạt 22/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
198 Phạm Thị Thu Ngọc 12/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
199 Trần Thị Lan Nhi 19/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
200 Nguyễn Thị Huyền 03/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
201 Nguyễn Thị Mai 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
202 Lê Quang Nhã 09/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đức Trạch  
203 Hồ Thị Uyển Nhi 29/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
204 Nguyễn Kiều Oanh 13/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
205 Dương Thị Thảo 06/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
206 Nguyễn Thị Thu Thùy 16/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
207 Hoàng Thị Thu Thủy 22/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
208 Nguyễn Thị Ngọc Dung 02/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
209 Nguyễn Thị Khánh Hà 26/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
210 Nguyễn Thị Thu Hà 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
211 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
212 Hoàng Võ Duy Khánh 12/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
213 Nguyễn Tuấn Kiệt 17/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
214 Phan Thị Lan 15/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
215 Nguyễn Khánh Ly 23/09/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
216 Nguyễn Đăng Nhật 15/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
217 Nguyễn Thị Nhi 01/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
218 Nguyễn Yến Nhi 08/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
219 Phan Lê ánh Như 22/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
220 Trần Thị Mai Nhung 08/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
221 Nguyễn Thị Hoài Phương 14/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
222 Nguyễn Thị Thu Phương 20/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
223 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 10/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
224 Đinh Thị Phương Thảo 15/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
225 Cao Khả Thuận 22/07/2002 Hương Vinh-TT Huế Nam Kinh THCS Đại Trạch  
226 Nguyễn Thị Lê Trang 18/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
227 Thái Thị Thảo Nguyên 10/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
228 Hoàng Thị ánh Tuyết 14/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
229 Lê Khánh Huyền 23/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
230 Lê Thị Thanh Lam 03/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
231 Phan Thị Thanh Thảo 28/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
232 Lê Thị Thùy Tiên 11/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
233 Dương Đức Thắng 16/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
234 Dương Minh Nghĩa 12/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
235 Đặng Quang Đạt 18/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
236 Dương Văn Tiến 24/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
237 Dương Thị Hương Ly 24/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
238 Võ Thị Hoài Thu 04/09/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
239 Phan Thị Hồng 25/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
240 Nguyễn Vân Anh 14/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
241 Trần Thanh Liêm 12/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
242 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
243 Võ Anh Thư 06/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
244 Phạm Tiến Phong 24/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
245 Mai Trung Hậu 11/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
246 Hoàng Thị Bích Diệu 28/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
247 Hoàng Thị Thanh Trúc 09/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
248 Ngô ánh Huyền 26/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
249 Lê Chí Công 30/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
250 Nguyễn Thị Mỹ 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
251 Phan Thị Hương Ly 17/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
252 Lê Thị Nhi 20/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
253 Phạm Thị Hồng Ngọc 18/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
254 Lê Thị Ngọc Tư 03/01/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
255 Lê Thị Hải Yến 09/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
256 Lê Minh Đức 20/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
257 Phan Thị Hoài Phương 22/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
258 Hồ Thị Ngọc ánh 29/03/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
259 Nguyễn Bảo Chung 23/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
260 Đoàn Thị Thu Hiền 25/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
261 Hồ Thị Ngọc ánh 26/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
262 Lê Thị Thu Hiền 27/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
263 Đoàn Thảo Ngọc 04/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
264 Đỗ Thị Thuận 13/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
265 Phan Thị ái Nhiên 31/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
266 Đỗ Phi Hùng 04/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
267 Đoàn Thị Thúy Ngân 21/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
268 Đỗ Xuân Dương 24/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
269 Hoàng Thị Yến Nhi 05/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
270 Hồ Thị Hằng 19/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
271 Lê Thị Mỹ Duyên 28/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
272 Phan Anh Quân 14/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
273 Hoàng Thị Phương Thảo 31/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
274 Phan Thị Hoài 28/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
275 Phạm Thị Nhật Linh 07/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
276 Phan Thị Lý 05/01/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
277 Hoàng Thị Hà Linh 05/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
278 Lê Thị Thùy Trang 05/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
279 Dương Thị ánh Hằng 25/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
280 Trần Thị Luyến 02/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
281 Nguyễn Thị Lê Na 18/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
282 Đỗ Thị Yến Nhi 24/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
283 Nguyễn Văn Thủy 22/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
284 Đỗ Thị Liền 02/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
285 Nguyễn Quang Thượng 20/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
286 Hoàng Minh Tân 22/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
287 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Vạn Trạch  
288 Nguyễn Văn Hiểu 28/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nhân Trạch  
289 Trần Thị Thu Lưu 22/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nhân Trạch  
290 Hoàng Hải Nam 18/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nhân Trạch  
291 Nguyễn Hồng Hải 05/01/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
292 Nguyễn Thị Thu Trang 26/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
293 Phạm Thị Nhật Vy 07/01/2002 Đồng Hới-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
294 Nguyễn Anh Tuấn 20/08/2002 Kỳ anh- Hà Tĩnh Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
295 Lê Tuấn Kiệt 14/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
296 Lê Thanh Phương 19/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
297 Lê Tuấn Anh 05/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
298 Đỗ Nam Khánh 14/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
299 Trần Quốc Khánh 30/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
300 Hoàng Văn Anh 24/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
301 Nguyễn Thanh Nam 27/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
302 Nguyễn Nhật Linh 30/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
303 Phạm Xuân Thông 02/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
304 Phan Thanh Giang 22/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
305 Phan Công Minh 17/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
306 Dương Thị Thùy Trang 01/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
307 Phạm Văn Tuyển 07/02/2002 Tiến Hải- Thái Bình Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
308 Trần Thị Hà Vy 22/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
309 Trần Văn Long 07/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
310 Lê Minh Học 05/05/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
311 Phan Tiến Thành 31/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
312 Phạm Trung Kiên 10/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
313 Nguyễn Thu Phương 16/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
314 Lê Văn Lâm 19/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
315 Phan Bảo Thắng 26/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
316 Lê Thế Long 04/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
317 Nguyễn Văn Thắng 04/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
318 Hoàng Như ý 05/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
319 Nguyễn Thu Hồng 27/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
320 Dương Thị Hương Giang 27/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
321 Hồ Nam Sang 25/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
322 Bùi Thị Thu Hương 14/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
323 Nguyễn Thị Phương Lan 08/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
324 Phan Hoài Linh 08/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
325 Nguyễn Linh Chi 27/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
326 Nguyễn Anh Đức 27/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
327 Tống Trần Đạt 11/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
328 Trần Thị Hồng Ngọc 26/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
329 Châu Thị Minh Tâm 01/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
330 Đậu Thị Hòa 11/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
331 Dương Thị Hiền 22/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
332 Phan Thị Huyền Nhi 17/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
333 Phan Văn Hoàng 19/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
334 Dương Trần Vy Quỳnh 27/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
335 Nguyễn Thị Hường 30/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
336 Trần Thị Quỳnh Anh 15/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
337 Nguyễn Thị Kim Liên 17/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
338 Lê Thế Hà 07/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Trung Trạch  
339 Nguyễn Thị Thanh Nhung 20/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
340 Phan Thị Thanh Hương 08/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
341 Võ Thị Kiều Hân 06/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
342 Nguyễn Thị Bích Thủy 24/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
343 Trần Thị Hải 08/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
344 Phan Thị Thu Hoài 16/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
345 Hồ Thị Thu 24/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
346 Võ Thị Như Quỳnh 02/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
347 Lê Thị Thu Trang 25/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
348 Trần Thanh Tùng 17/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
349 Lê Thị Hồng Lan 18/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
350 Võ Thị Hương Thảo 06/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Bắc Dinh  
351 Võ Thị Anh Thơ 09/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Bắc Dinh  
352 Nguyễn Thị Hồng Trang 20/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
353 Hoàng Nam Anh 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
354 Trần Anh Đức 15/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
355 Hoàng Thanh Thúy 03/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
356 Phạm Thị Thúy Hà 13/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
357 Trương Thị Kim Chi 02/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
358 Phan Thị Thanh Hồng 29/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
359 Nguyễn Diệu Thúy 17/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
360 Hồ Thị Quỳnh Nhi 21/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
361 Hồ Thị Kim Oanh 04/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
362 Đỗ Thị Hoài Huyền 07/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
363 Trần Thị Nga 18/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
364 Lê Hồng Sơn 26/10/2002 Liên Bang Nga Nam Kinh THCS Đại Trạch  
365 Hoàng Thị Sương 21/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
366 Võ Thành Nhật Quân 24/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
367 Nguyễn Thành Trung 31/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
368 Trần Thị Thùy Nga 02/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
369 Nguyễn Thanh Hùng 02/03/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
370 Lê Thị Mỹ Linh 18/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
371 Võ Thị Linh Nhung 09/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
372 Lê Thị Hà 04/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
373 Hoàng Anh Tuấn 11/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
374 Phạm Thị Nhật Lệ 02/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
375 Phạm Thị Hương Lan 17/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
376 Phạm Anh Tuấn 01/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
377 Võ Thị Thúy Hằng 01/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
378 Phạm  Thị Thùy Linh 09/02/2002 Kiên Hải-Kiên Giang Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
379 Nguyễn Minh Phúc 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
380 Hồ Việt Anh 09/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
381 Trần Văn Truyền 26/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
382 Nguyễn Thị Thương 26/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
383 Phan Thị Tường Vy 17/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
384 Dương Văn Tiến 27/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
385 Phan Thị Khánh Huyền 17/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
386 Bùi Ngọc Cường 20/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
387 Hoàng Trần Khánh Huyền 02/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
388 Hoàng Thị Kim Cúc 19/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
389 Hồ Thị Hương Trà 21/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
390 Hoàng Lê Sơn 18/11/2002 Đồng Hới-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
391 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 30/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
392 Nguyễn Thị Phương Linh 09/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
393 Dương Hải Đăng 17/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
394 Phan Đức Phúc 01/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
395 Trần Minh Hoàng 02/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
396 Dương Ngọc Hưng 05/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
397 Nguyễn Thị Thúy Hiền 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
398 Võ Văn Hoàng 29/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
399 Nguyễn Quốc Cường 12/10/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Bắc Dinh  
400 Phạm Thị Thu Thắm 13/05/2002 Bà Rịa- Vũng Tàu Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
401 Hồ Thị Mỹ Linh 04/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
402 Phạm Thị Ngọc Thanh 18/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
403 Nguyễn Văn Hoài 26/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
404 Hoàng Trung Kiên 05/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
405 Lê Thị Mỹ Lệ 10/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
406 Nguyễn Thị Châu Loan 08/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
407 Lê Thị Hoài Thanh 24/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
408 Đặng Tiến Dũng 29/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
409 Nguyễn Thị Thúy Kiều 12/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
410 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
411 Lê Thị Hồng Xuân 20/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
412 Dương Quốc Huy 26/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
413 Hoàng Thị Phương Hà 03/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
414 Dương Thị Na 21/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
415 Trần Thị Khánh Linh 08/12/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
416 Nguyễn Văn Dũng 28/07/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
417 Lê Thị Thúy 13/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
418 Nguyễn Tấn Trọng 09/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
419 Nguyễn Trung Lĩnh 18/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
420 Nguyễn Thái Dương 18/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
421 Nguyễn Anh Tuấn 19/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
422 Phạm Xuân Nam 25/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
423 Trần Tú Anh 20/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
424 Nguyễn Ngọc Tuấn 21/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
425 Hoàng Kim Quốc 19/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
426 Dương Lâm Nguyên 15/04/2002 Phú Vang- TT Huế Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
427 Bùi Xuân Khang 18/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
428 Lê Thị Anh Đào 28/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
429 Phan Thị Thanh Thúy 13/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
430 Nguyễn Thị Liên 24/07/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
431 Lê Thị Phương Thảo 26/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
432 Hoàng Minh Hiếu 03/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
433 Nguyễn Thị Thanh Trúc 04/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
434 Trần Tuấn Kiệt 30/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
435 Dương Thị Hoa Sen 03/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
436 Phan Thị Hiếu 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
437 Nguyễn Thị Thu Hường 24/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
438 Nguyễn Thị Như Ngọc 05/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
439 Hoàng Thị Trinh 31/08/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Nam Trạch  
440 Phạm Công Nhật 16/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
441 Hoàng Quang Phú 15/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
442 Hoàng Văn Minh 02/08/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
443 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 19/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
444 Trần Thị Thảo 30/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
445 Nguyễn Thị Thúy Hoài 30/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
446 Hoàng Thị Mỹ Khánh 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
447 Trương Thị Hiền Lương 14/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
448 Nguyễn Quyết Tài 10/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
449 Lê Thanh Tùng 19/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
450 Trần Lê Tuyết Nga 30/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
451 Hoàng Xuân Lộc 23/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
452 Phan Văn Bảo 13/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
453 Dương Văn Thành 01/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
454 Nguyễn Thu Hoài 03/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
455 Nghiêm Minh Đức 05/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
456 Phạm Tiến Duy 20/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
457 Lê Phước Thịnh 19/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
458 Phan Thị Mỹ Linh 24/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
459 Phạm Thị Linh Nhi 29/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
460 Nguyễn Văn Thành 05/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nhân Trạch  
461 Dương Khánh Chi 27/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
462 Phan Huy Phước 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
463 Phạm Văn Đồng 11/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
464 Trần Thị Hồng 21/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
465 Hồ Thị Vi 15/12/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
466 Trần Thị Mỹ Linh 11/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
467 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Vạn Trạch  
468 Phan Tiến Sang 31/10/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
469 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
470 Phan Thị Bích Quỳnh 26/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
471 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 21/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Tây Trạch  
472 Lê Ngọc Sơn 01/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
473 Mộng Mỹ Nhi 14/12/2001 Bố Trạch-QB Nữ Thái THCS Hoà Trạch  
474 Nguyễn Thị Thanh Tình 22/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
475 Nguyễn Tiến Mạnh 29/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
476 Phạm Thị Thu Hồng 17/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
477 Hoàng Tiến Hùng 03/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
478 Hồ Thu Hảo 30/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
479 Hồ Thị Thu Hà 13/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
480 Nguyễn Thị Thắm 02/01/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
481 Trần Thị Cẩm Hương 08/07/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
482 Hoàng Văn Chương 05/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
483 Hoàng Thị Lương 10/06/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
484 Nguyễn Thị Hằng 15/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
485 Nguyễn Thị Hoài Linh 02/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
486 Phan Công Nguyên 26/01/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
487 Phan Thùy Dung 22/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
488 Nguyễn Việt Đức 10/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
489 Phạm Xuân Hòa 20/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
490 Hồ Anh Tuấn 29/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
491 Trần Văn Quang 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Trung Trạch  
492 Dương Thị Mỹ Duyên 02/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
493 Phan Thị Như Ngọc 09/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
494 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 01/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
495 Hoàng Dương Thương 10/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
496 Nguyễn Thị Hồng Hòa 09/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
497 Nguyễn Thị Thúy Hoài 02/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
498 Lê Thanh Việt 30/11/2001 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đức Trạch  
499 Phan Văn Sáng 08/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
500 Nguyễn Bá Long 24/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
501 Hoàng Phương Uyên 21/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
502 Nguyễn Trung Cường 11/12/2002 Đông Hà-Quảng Trị Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
503 Phan Minh Tiến 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
504 Trần Thị Mơ 09/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
505 Lê Thị Cẩm Vân 05/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
506 Võ Chí Hoàng 19/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
507 Lê Thành Đạt 26/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
508 Phan Trung Hiếu 23/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
509 Hoàng Thị Diệu Lân 01/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
510 Phan Tiến Dũng 01/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
511 Phan Thị Thanh Sương 11/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
512 Võ Thị Nga 12/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
513 Phan Tiến Đạt 26/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Trung Trạch  
514 Đặng Phương Nam 21/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
515 Nguyễn Phan Hoài Phương 21/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
516 Hoàng Minh Quý 17/08/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
517 Dương Đình Trí 12/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch  
518 Nguyễn Phi Hùng 26/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
519 Hồ Thị Lan Anh 24/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
520 Đinh Thị Hồng Hạnh 29/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
521 Dương Thị Nhi 07/06/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
522 Đỗ Thị Nguyệt 07/04/2001 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Phú Trạch  
523 Trương Văn Lĩnh 05/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nhân Trạch  
524 Võ Xuân Vủ 20/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
525 Trần Trung Đức 16/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
526 Nguyễn Thị Thủy Ngân 20/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
527 Dương Thị Thu Phương 28/09/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đồng Trạch  
528 Dương Văn Lý 31/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
529 Nguyễn Thị Lý Thương 25/02/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
530 Võ Thị Thu Thủy 15/10/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
531 Lê Hoàng Mạnh Dũng 21/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
532 Nguyễn Thị Thơm 12/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoàn Trạch  
533 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
534 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 01/03/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đức Trạch  
535 Nguyễn Thị Lan Hương 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Đại Trạch  
536 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/11/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
537 Lê Thị Lan Nhi 16/04/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Lý Trạch  
538 Nguyễn Thắng 26/06/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
539 Hồ Ngọc ánh 29/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch  
540 Hoàng Minh Trí 18/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
541 Hoàng Phương Nam 17/07/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoàn Trạch  
542 Lê Công Hậu 20/05/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
543 Trần Minh Quang 30/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
544 Phạm Tiến Đạt 01/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Lý Trạch  
545 Nguyễn Minh Hòa 04/04/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
546 Nguyễn Đức Thiện 14/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Phú Trạch  
547 Phạm Văn Bảo 11/09/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
548 Lê Anh Tuấn 10/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
549 Võ Hà Kỳ 23/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
550 Dương Văn Hải 07/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
551 Nguyễn Thị Diệu Hương 03/08/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Trung Trạch  
552 Nguyễn Hữu Tiến 06/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Nam Trạch  
553 Hoàng Ngọc ánh 04/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hải Trạch  
554 Lê Ngọc Bảo Khanh 17/12/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Quách Xuân Kỳ  
555 Nguyễn Đức Hậu 09/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
556 Phạm Quốc Quyền 19/02/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đại Trạch  
557 Nguyễn Minh Đức 27/10/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Tây Trạch  
558 Hoàng Thị Thu Hiền 26/05/2002 Bố Trạch-QB Nữ Kinh THCS Hoà Trạch  
559 Nguyễn Thành Nam 28/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
560 Dương Văn Hoàng 01/11/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Đồng Trạch  
561 Hoàng Minh Phúc 26/03/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hoà Trạch Tuyển thẳng
562 Lê Văn Hiếu 17/12/2002 Bố Trạch-QB Nam Kinh THCS Hải Trạch Tuyển thẳng
Danh sách gồm có 562 học sinh trúng tuyển
Ngày 12  tháng 7 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG