Tin tức chung

Danh sách nhận học bổng Vallet 2018

9/5/2018 9:53:31 PM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

      TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Lớp

Trường

1.      

Lê Xuân Tùng

24/07/2000

044200000200

12A1

THPT Lê Quý Đôn

2.      

Nguyễn Ngọc Sơn

18/10/2000

194647056

12A1

THPT Lê Quý Đôn

3.      

Nguyễn Thùy Dương

01/09/2000

044300001659

12A1

THPT Lê Quý Đôn

4.      

Lê Thị Thu Hiền

26/05/2000

044300000391

12A1

THPT Lê Quý Đôn

5.      

Phan Nhật Minh

30/07/2000

044300001328

12A7

THPT Lê Quý Đôn

6.      

Trần Đình Chuyên

29/03/2001

194648841

11A1

THPT Lê Quý Đôn

7.      

Nguyễn Thị Yến Nhi

20/09/2001

 

11A1

THPT Lê Quý Đôn

8.      

Phan Thị Hoài Phương

17/10/2001

 

11A1

THPT Lê Quý Đôn

9.      

Trần Thị Hiếu Ngân

15/01/2001

 

11A1

THPT Lê Quý Đôn

10.  

Nguyễn Thị Thanh Thõa

06/10/2001

 

11A1

THPT Lê Quý Đôn