Bài Viết

Lịch công tác tuần 08

10/8/2018 9:43:16 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

LỚP TRỰC TUẦN: 10A4

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

08/10

Sáng

+ T1: Chào cờ (Nếu trời mưa thì dồn tiết lên)

+ Cán bộ cốt cán dự BDTX theo KH của Sở(đến hết ngày 09/10, DS theo QĐ)

Đ/c Việt

 

Chiều

+ 14h: Họp TCM Văn, Ngoại ngữ

Đ/c Cầm

 

Ba

09/10

Sáng

+ Dự giờ: Lý 12A8-T4 (Cô Hòa)

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Thương

 

10/10

Sáng

+ Dự giờ: Anh 11A4-T1 (Cô Tưởng)

+ Cán bộ cốt cán dự BDTX theo KH của Sở (đến hết ngày 11/10, DS theo QĐ)

Đ/c Cầm

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Toán 12 (Thầy H.Ngọc)

+ 14h: Họp TCM Sử

+ Dạy bù: Hóa 11A13-T3,4 (Thầy Sơn)

Đ/c Mơ

 

Năm

11/10

Sáng

 

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Sử 11 (Cô Hà); Hóa 12 (Cô Thái)

+ 14h : Duyệt HĐGDNGLL khối 11

Đ/c Thương

 

Sáu

12/10

Sáng

 

Đ/c Thương

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Toán 11 (Thầy Hùng); Hóa 11 (Cô Mơ); Anh 11 (Cô Bình)

+ 14h30: Họp TCM Lý, GDCD

+ 15h: Đ/c Việt, Đ/c Mơ dự HN tại Huyện ủy

Đ/c Việt

 

Bảy

13/10

Sáng

+ Dự giờ : Hóa 11A2-T3 (Thầy Sơn) ; CN 12A4-T4 (Thầy Nhuệ) ; Địa 11A5-T2 (Cô Hân)

+ Dạy bù : Sử 12A9-T5 (Cô Hiền) ; Lý 10A6-T3,4 (Cô Liên) ; Lý 10A3-T3 ; Lý 10A4-T4 (Cô Nga) ; Hóa 12A6-T5 (Cô Tâm) ; Hóa 11A2-T3,4 (Thầy Sơn) ; Hóa 10A7-T3,4 (Cô Nhàn) ; Anh 11A1-T3,4 ; Anh 12A4-T5 (Cô Liên)

Đ/c Cầm

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Sử 12 (Cô Hiền); Anh 12 (Cô Ngà)

+ 14h: Họp TCM Địa

Đ/c Việt

 

CN

14/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thông báo:


Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung
  Mã xác nhận: 5678

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 07 9/28/2018 10:02:27 PM
  Lịch công tác tuần 05 9/14/2018 9:58:11 PM
  Lịch công tác tuần 04 9/9/2018 8:41:56 PM
  Lịch công tác tuần 03 9/2/2018 10:12:07 PM
  Lịch công tác tuần 02 8/26/2018 9:36:37 PM
  Lịch tuần 01 8/18/2018 6:51:37 PM
  Học sinh lớp 10 tập trung 7/20/2018 1:29:15 PM
  Học sinh lớp 12 nhận hồ sơ 7/17/2018 9:42:19 AM

Hoạt động trường