Bài Viết

Phân công nhiệm vụ trong Ban phòng, chống nCoV

2/5/2020 4:26:33 PM

 


SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bố Trạch, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV GÂY RA

(Theo Quyết định số 20/QĐ-THPTLQĐ ngày 03/02/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn)

 

1. Đ/c Phạm Hồng Việt -Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành các hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các báo cáo có liên quan đến công tác phòng chống dịch trong nhà trường.

- Quyết định các cuộc họp đột xuất khi có dịch xảy ra.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng chống dịch.

2.  Đ/c Phan Thị Lệ Thương - Phó Hiệu trưởng: Phó ban thường trực

- Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; phụ trách đường dây nóng của trường, đầu mối liên hệ của các tổ công tác, các bộ phận liên quan;

- Giúp việc, tham mưu cho Trưởng ban và cùng với Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Hàng ngày cập nhật, kiểm tra, ra soát các báo cáo của các tổ công tác, các bộ phận liên quan về tình hình phòng, chống dịch bệnh báo cáo Trưởng ban để báo cáo Sở GD&ĐT.

- Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện để được hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và thông tin về các trường hợp nghi nhiễm bệnh hoặc nhiễm bệnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

- Phối hợp với BĐD CMHS trường, CMHS các lớp để nắm bắt thông tin của các gia đình học sinh về việc đi lại ở những vùng có dịch, nghi nhiễm bệnh… để báo cáo các cơ quan chuyên môn, Sở GĐ&DT.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho HS, PHHS lớp 12 (tổ công tác số 1). Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng ban qua Thư kí Ban chỉ đạo việc triển khai phòng, chống dịch bệnh của các HS, PHHS lớp 12.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3.  Đ/c Lê Thị Mơ - Phó Hiệu trưởng: Phó ban

- Giúp việc, tham mưu cho Trưởng ban và cùng với Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho HS, PHHS lớp 11 (tổ công tác số 2). Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng ban qua Thư kí Ban chỉ đạo việc triển khai phòng, chống dịch bệnh của các HS, PHHS lớp 11.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4.  Đ/c Nguyễn Bá Cầm - Phó Hiệu trưởng: Phó ban

- Giúp việc, tham mưu cho Trưởng ban và cùng với Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác tổng vệ sinh trường học, phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc; triển khai công tác tiêu độc, khử trùng trong khuôn viên, trong các phòng học, phòng chức năng…

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho HS, PHHS lớp 10 (tổ công tác số 3). Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng ban qua Thư kí Ban chỉ đạo việc triển khai phòng, chống dịch bệnh của các HS, PHHS lớp 10.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5.  Đ/c Phan Hồng Hòa -TKHĐ: Thư ký

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh trong toàn trường và trên địa bàn.

- Giúp việc cho Trưởng ban nắm bắt tình hình, tổng hợp số liệu, giúp Trưởng ban chuẩn bị báo cáo để báo cáo Sở GD&ĐT, huyện Bố Trạch. Tham mưu cho Trưởng ban và cùng với Trưởng ban tổ chức chỉ đạo, đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

6. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Nhân viên Y tế: Uỷ viên thường trực

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về tình hình dịch bệnh ở trong nhà trường và trên địa bàn.

- Luôn luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu, hóa chất, trang thiết bị y tế để đối phó lúc có dịch xảy ra.

- Chuẩn bị sẵn sàng phòng cách ly cục bộ, báo cáo Trưởng ban khi có trường hợp nghi ngờ cần cách ly.

- Theo dõi tình hình các học sinh nghĩ ốm hằng ngày, tổng hợp báo báo cáo cho Trưởng ban qua Thư kí Ban chỉ đạo.

- Trực tiếp hướng dẫn, triển khai tốt công tác vệ sinh cá nhân học sinh, vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng học, phòng chức năng trong nhà trường.

- Thông báo với Trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện khi có trường hợp mắc bệnh.

- Tuyên truyền cho giáo viên trong trường, phụ huynh về tình hình diễn biến của bệnh dịch và theo dõi, xử lý, cách ly kịp thời các trường hợp bị mắc bệnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

7. Các thành viên là Uỷ viên trong Ban chỉ đạo có trách nhiệm

- Theo dõi, phát hiện những học sinh, gia đình học sinh trong nhóm/lớp/khối mình phụ trách có dấu hiệu nghi ngờ nhằm phối hợp với nhân viên y tế trong việc tuyên truyền về dịch bệnh với phụ huynh và báo cáo Trưởng ban, phó ban trực để theo dõi và xử lý kịp thời.

- Theo dõi tình hình học sinh nghĩ ốm hằng ngày, tổng hợp báo báo cáo cho Trưởng ban qua Thư kí Ban chỉ đạo.

- Báo cho Trưởng ban hoặc nhân viên y tế trong nhà trường những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Trên đây là phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV. Đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ./.

 Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);

- Thông báo Bảng tin, Website trường;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã kí)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hồng Việt

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung
  Mã xác nhận: 3818

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 21 1/5/2020 10:30:23 PM
  Lịch công tác tuần 20 1/5/2020 10:29:28 PM
  Lịch công tác tuần 19 12/29/2019 5:49:20 PM
  Lịch công tác tuần 18 12/16/2019 10:55:12 AM
  Lịch công tác tuần 17 12/8/2019 1:20:31 PM
  Lịch công tác tuần 16 12/5/2019 3:58:40 PM
  Lịch công tác tuần 15 12/5/2019 3:57:48 PM

Hoạt động trường