Bài Viết

Lịch công tác tuần 15

12/5/2019 3:57:48 PM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

LỚP TRỰC TUẦN: 10A2

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Ghi chú

Hai

25/11

Sáng

+ T1: Chào cờ (nếu trời mưa thì dồn tiết lên)

+ 8h: Họp TCM TD-QP

Đ/c Việt

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Anh 11 (Cô Bình)

Đ/c Cầm

 

Ba

26/11

Sáng

+ Dự giờ: Toán 12A1-T1 (Thầy Hùng)

Đ/c Mơ

 

Chiều

 

Đ/c Thương

 

27/11

Sáng

+ Dự giờ: Hóa 12A1-T5 (Thầy Sơn) ; Toán 10A7-T3 (Cô Trang)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Sinh 12 (Cô Âu): Hóa 12 (Cô Lý): Lý 12 (Thầy Sự); Toán 12 (Thầy X.Long)

+ 14h: Họp TCM Tin

+ 15h : Kiểm tra PCCC (Đ/c Cầm chuẩn bị hồ sơ)

+ Dạy bù : Lý 12A13-T2,3 (Cô L.Hương)

Đ/c Việt

 

Năm

28/11

Sáng

 

Đ/c Cầm

 

Chiều

+ 14h: Họp TCM Ngoại ngữ, Hóa, Lý, Sử

+ Dạy bù: Toán 12A11-T2,3 (Cô Khuyên)

Đ/c Thương

 

Sáu

29/11

Sáng

+ Dự giờ: GDCD 11A2-T4 (Cô Vinh)

Đ/c Mơ

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Tin (Thầy Đức); Anh 12 (Cô Ngà); Sinh 12 (Cô Âu); Lý 12 (Thầy Sự); Toán 12 (Thầy X.Long)

+ Dạy bù: Hóa 10A4-T2-4 (Cô Nhàn); Hóa 12A2-T3,4 (Thầy Sơn)

Đ/c Việt

 

Bảy

30/11

Sáng

+ T4,5: BDHSG: Toán 11 (Thầy T.Ngọc)

+ Dạy bù: Tin 12A6-T4,5 (Cô Mai) ; Anh 11A3-T4 (Cô Hương); Toán 12A7-T4 (Cô Khuyên) ; Toán 12A9-T4,5 (Cô B.Hà) 

* Từ T3: HS khối 10 tập trung tại Nhà thi đấu (BGH làm việc với HS, mời GVCN, TT BĐD CMHS các lớp cùng tham dự; Đoàn trường ổn định nề nếp)

Đ/c Thương

 

Chiều

+ 13h45: BDHSG: Tin (Thầy Đức); Hóa 11 (Cô Mơ); Địa (Cô Hạnh), Sử 12 (Cô Hà); Văn 12 (Cô Bình);

Đ/c Cầm

 

CN

01/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thông báo: Tổ TD-QP dạy bù theo lịch đã trực báo

 

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung
  Mã xác nhận: 4838

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 14 12/5/2019 3:56:42 PM
  Lịch công tác tuần 13 12/5/2019 3:56:01 PM
  Lịch công tác tuần 12 12/5/2019 3:55:07 PM
  Lịch công tác tuần 11 10/27/2019 9:09:31 PM
  Lịch công tác tuần 10 10/23/2019 9:14:38 AM
  Lịch công tác tuần 09 10/13/2019 8:31:23 PM
  Lịch công tác tuần 08 10/6/2019 10:48:06 PM
  Lịch công tác tuần 07 10/6/2019 10:47:07 PM
  Lịch công tác tuần 06 9/23/2019 9:59:42 PM
  Lịch công tác tuần 05 9/14/2019 6:32:16 PM

Hoạt động trường